Fjildlab
In het Fjildlab Noordoost-Fryslân worden vanuit verschillende kenniskringen: Bodem, Duurzame energie en klimaat, Mest, Natuur, landschap en biodiversiteit, Voeding, Voer, Water, Zoet en zout projecten geïnitieerd en uitgevoerd die bijdragen aan een circulaire economie en de verduurzaming van de landbouwsector. Binnen het Fjildlab wordt samen met hogeschool Van Hall Larenstein, agrarisch collectief Waadrâne en ondernemers uit Noordoost-Fryslân samengewerkt. Eind 2018 is de Regio Deal Noordoost-Friesland vanuit het Rijk toegekend en dat betekent het Fjildlab verder tot uitvoering kan worden gebracht. In het voorjaar van 2019 worden er opnieuw kenniskringbijeenkomsten georganiseerd.

Doel: Verdienmodellen voor de agrarische sector op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid
Looptijd: 2018-2026