Projecten

De basistaak van de vereniging is het collectief uitvoeren van agrarisch natuurbeheer. Voor de ontwikkeling en het behoud van de landbouw is het van groot belang dat er ook wordt ingespeeld op de laatste ontwikkelingen van de kringlooplandbouw, circulaire economie en de energietransitie. Hiervoor ontwikkelt NFW verschillende innovatieprojecten binnen het Fjildlab, initieert ze projecten of neemt zij deel aan diverse projecten van partners.

In het menu  hiernaast vindt u een overzicht van de lopende projecten.