Praktijkproef opwaardering drijfmest

Begin oktober is er een start gemaakt met de praktijkproef opwaardering drijfmest m.b.v. toevoegmiddelen. De komende maanden gaat stagiair Haye Pieter Elgersma bij c.a. 20 melkveebedrijven langs om elke twee weken mestverbeteraars toe te voegen in o.a. mestkelders. Vanuit de afdelingen VALD en Wâld en Finnen wordt de start van de proef, waarin ook mestanalyses worden genomen, gefinancierd. De toevoegmiddelen worden door de boeren zelf bekostigd. De proef start nu de mestkelders vrijwel leeg zijn. Het is de bedoeling dat nutriënten in de verse mest de komende wintermaanden behouden blijven, zodat dit kan leiden tot minder kunstmestgebruik en een betere mestkwaliteit. In het voorjaar van 2019 worden de eerste resultaten verwacht.