Landschapsherstel

In het landschapsherstelproject van de Centrale As heeft de provincie Fryslân de handen ineengeslagen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) en Ingenieursbureau Antea Group om te werken aan een toekomstgerichte ontwikkeling van het landschap rondom de centrale as. Samen met landschapseigenaren en -gebruikers wordt gekeken naar de mogelijkheden van het herstellen van landschapselementen.

 

Inschrijven

U kunt zich ook direct inschrijven bij NFW:

• Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur: 0511-745200
• Per e-mail: info@noardlikefryskewalden.nl

Ook kunt u zich via deze kanalen informeren over het project. Informatie opvragen kan ook bij de Provincie Fryslân – Gebiedsontwikkeling De Centrale As:

• Per e-mail via: landschapdca@fryslan.frl

Kaart gebied DCA

Onderstaand de kaart met grond van grondeigenaren binnen het gebied van de gebiedsontwikkeling van De Centrale As