Landschapsherstel

In het landschapsherstelproject van de Centrale As heeft de provincie Fryslân de handen ineengeslagen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Ingenieursbureau Antea Group om te werken aan een toekomstgerichte ontwikkeling van het landschap rondom de centrale as. Samen met landschapseigenaren- en gebruikers wordt gekeken naar de mogelijkheden van het herstellen van landschapselementen.

Om landeigenaren meer inzicht te geven in het landschapsherstelproject worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze zullen verspreid in de tijd, plaatsvinden in de regio Noord, Midden en Zuid. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u vrijblijvend informatie over de mogelijkheden voor het eventuele landschapsherstel op uw percelen. Alle grondeigenaren krijgen vooraf een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomsten. Tijdens, of na de bijeenkomst kunt u zich als grondeigenaar al inschrijven om mee te doen aan het project.

Grondeigenaren krijgen drie keer de kans om in te stappen bij het landschapsherstelproject. Binnenkort wordt dat de eerste keer, eind 2018 word de volgende ronde voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.