Landschapsherstel

In het landschapsherstelproject van de Centrale As heeft de provincie Fryslân de handen ineengeslagen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) en Ingenieursbureau Antea Group om te werken aan een toekomstgerichte ontwikkeling van het landschap rondom de centrale as. Samen met landschapseigenaren en -gebruikers wordt gekeken naar de mogelijkheden van het herstellen van landschapselementen.

Om landeigenaren meer inzicht te geven in het landschapsherstelproject worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze zullen verspreid in de tijd, plaatsvinden in de regio Noord, Midden en Zuid. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u vrijblijvend informatie over de mogelijkheden voor het eventuele landschapsherstel op uw percelen. Tijdens, of na de bijeenkomst kunt u zich als grondeigenaar inschrijven om mee te doen aan het project.

Dat kan door u aan te melden bij de NFW:

• Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur: 0511-745200
• Per e-mail: info@noardlikefryskewalden.nl

Ook kunt u zich via deze kanalen informeren over het project. Informatie opvragen kan ook bij de Provincie Fryslân – Gebiedsontwikkeling De Centrale As:

• Per e-mail via: landschapdca@fryslan.frl

 

Kaart gebied DCA

Onderstaand de kaart met grond van grondeigenaren binnen het gebied van de gebiedsontwikkeling van De Centrale As