Landschapsherstel

In het landschapsherstelproject van de Centrale As heeft de provincie Fryslân de handen ineengeslagen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) en Ingenieursbureau Antea Group om te werken aan een toekomstgerichte ontwikkeling van het landschap rondom de centrale as. Samen met landschapseigenaren en -gebruikers wordt gekeken naar de mogelijkheden van het herstellen van landschapselementen.

Informatieavonden eigenaren

Om landeigenaren meer inzicht te geven in het landschapsherstelproject worden er diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze worden verspreid in de tijd en op verschillende locaties georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u vrijblijvend informatie over de mogelijkheden voor het eventuele landschapsherstel op uw percelen. Tijdens, of na de bijeenkomst kunt u zich als grondeigenaar eventueel inschrijven om mee te doen aan het project.

De eerstvolgende bijeenkomsten staan gepland op:

Woensdag 3 april 2019, 20.00 – 22.00 uur, De Kruisweg, Haadwei 42, Damwoude

Donderdag 4 april 2019, 20.00 – 22.00 uur, ’t Dûke Lûk, De Wâl 13 Feanwâldsterwâl

Woensdag 10 april 2019, 20.00 – 22.00 uur, De Pleats, Schoolstraat 82 Burgum

Lees ook meer over de informatieavonden in het nieuwsbericht “Start tweede ronde landschapsherstel De Centrale As”.

Inschrijven

U kunt zich ook direct inschrijven bij NFW:

• Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur: 0511-745200
• Per e-mail: info@noardlikefryskewalden.nl

Ook kunt u zich via deze kanalen informeren over het project. Informatie opvragen kan ook bij de Provincie Fryslân – Gebiedsontwikkeling De Centrale As:

• Per e-mail via: landschapdca@fryslan.frl

Kaart gebied DCA

Onderstaand de kaart met grond van grondeigenaren binnen het gebied van de gebiedsontwikkeling van De Centrale As