De Leien – Rottevalle

De Leien is een ondiep meer dat ongeveer 300 hectare (450 voetbalvelden) groot is. Het is ontstaan door veenafgraving. Rondom het meer liggen moerassen en boezemland. Het gebied is geliefd bij vogels. Zij kunnen hier rusten en volop voedsel vinden.

Hoog- en laagveen
De wijde omgeving bestond vroeger uit hoog- en laagveen. Dit veen is onder erbarmelijke omstandigheden door landarbeiders afgegraven. Het gedroogde veen, turf, werd gebruikt als brandstof. In het laagste deel van het gebied tussen Drachten, Rottevalle en Eastermar vormde zich een meer: De Leien.

Weidevogelgebied
Het land rondom het meer wordt bûtlân genoemd, boezemland. Dit stond ’s winters vaak onder water. ’s Zomers gebruikten de boeren het schrale land om er hooi te winnen. Vanwege de kleinschalige landbouwactiviteiten is de omgeving van oudsher een rijk weidevogelgebied. Bij De Tike staat een vogelkijkhut en loopt laarzenpad het Kroesepaed. Je wandelt er door moeras en rietland. Ondergelopen polders zijn in de wintermaanden een vaste plek voor de wilde zwaan en veel ganzensoorten, waaronder de kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode kun je het paapje, de bruine kiekendief en de grutto zien.

Watersport
De Leien is een populair watersportgebied. Omdat het meer maar maximaal anderhalf meter diep is – alleen de vaargeul is dieper – is het zeer geschikt om er te surfen en kanoën. Ook zie je er veel zeilboten en fluiterbootjes. Bij het Paviljoen De Leyen is een officiële zwemlocatie, een strand en een zonneweide.

Restaurant
Zon, strand & meer is de slogan van Paviljoen De Leyen. Het restaurant met terras, dat in 2010 is gebouwd, staat aan het water. Hier kun je zowel ’s zomers als ’s winters genieten van een uniek uitzicht over De Leien en het natuurschoon rondom het meer. Het Paviljoen is open voor lunch en diner. Ook is er een zaal voor vergaderingen en feesten tot 100 personen. De ruimte is op de eerste verdieping met spectaculaire vergezichten over het gebied.

 

Paviljoen De Leyen
www.deleyen.nl
Bildreed 3
9221 SJ Rottevalle
T: 0512-341120


De Noardlike Fryske Wâlden tussen Dokkum en Drachten is een Nationaal Landschap. Het gebied dankt deze titel aan de unieke combinatie van landbouwgrond, natuur en cultuurhistorie. Je ziet hier houtwallen, weidegronden, meren, moerassen en veel zandpaden. Door de ligging op de grens van zand en klei zijn de natuurwaarde en biodiversiteit bijzonder groot.

Het eeuwenoude coulisselandschap met elzensingels en houtwallen met daaronder (bramen)struiken is vrijwel intact gebleven. Dat maakt het uniek in heel Europa. Doordat de boeren de bomen destijds hebben geplant als veekering, is een fijnmazig patroon ontstaan met een besloten karakter. Een smûk (knus) landschap noemen we dat hier. Naast de prachtige landschapseigenschappen, roemen kenners de grote variatie aan flora en fauna. De cultuurhistorische en natuurlijke elementen vertellen het verhaal van het landschap. Sporen van eeuwen geleden herken je nog steeds, zoals pingo’s uit de ijstijd, hoge zandgronden en veenafgravingen.

Samen met natuurorganisaties onderhouden ruim duizend betrokken boeren en particulieren het landschap door aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer te doen. Zij zijn aangesloten bij de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Het kleinschalige coulisselandschap nodigt uit om verkend te worden. Er zijn talrijke routes uit te stippelen.