Valuta voor Veen

Binnen het project Valuta voor Veen wordt een alternatief verdienmodel ontwikkeld voor agrarische veengronden. De methode is eind 2019 goedgekeurd. Hierbij wordt voor waterpeilverhoging op agrarische grond, voor meerdere jaren CO2 credits afgegeven. Vanaf 2020 worden de eerste CO2 credits daadwerkelijk verhandeld.

De eerste credits zullen via een aanbieder (de agrarische grondbezitter) aan een afnemer worden overgedragen voor een overeen te komen prijs. Deze credits zullen waarschijnlijk via een Nationaal Platform worden aangeboden. Hierdoor kunnen lokale vraag en aanbod beter aan elkaar worden gekoppeld. Dit is nog in ontwikkeling.

Doel: Behoud van productie- en verdiencapaciteit in veenweidelandschap
Doorlooptijd: tot heden
Contactpersoon NFW: Jelle Pilat, themacoördinator M 06 – 4038 3350 E jpilat@nfw.bm

Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Kruiden tussen de Coulissen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie