Valuta voor Veen

De marktverkenning die plaatsvindt in het kader van de veenweidevisie wordt op dit moment ondergebracht in het Valuta voor Veen project. Middels gasmetingen in het veld wordt een inventarisatie gedaan van de emissie die uit veen plaats kan vinden. Op basis van deze metingen kan een goede schatting gemaakt worden, van wat er potentieel behouden kan worden door  het waterpeil in bepaalde gebieden te verhogen. Hierdoor stopt de emissie- en ook de inklinking van het veen. Er wordt een aanzet voor het opzetten van een Friese koolstofbank gedaan.

Doel: Behoud van productie- en verdiencapaciteit in veenweidelandschap
Looptijd: tot heden