Valuta voor Veen

De marktverkenning die plaatsvindt in het kader van de veenweidevisie wordt op dit moment ondergebracht in het Valuta voor Veen project. Middels gasmetingen in het veld wordt een inventarisatie gedaan van de emissie die uit veen plaats kan vinden. Op basis van deze metingen kan een goede schatting gemaakt worden, van wat er potentieel behouden kan worden door het waterpeil in bepaalde gebieden te verhogen. Hierdoor stopt de emissie- en ook de inklinking van het veen. Er wordt een aanzet voor het opzetten van een Friese koolstofbank gedaan.

Doel: Behoud van productie- en verdiencapaciteit in veenweidelandschap
Looptijd: tot heden

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Blauwe Diensten

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina