Symposium ‘Landschappen van betekenis’
Op donderdag 23 november vond in Burgum het symposium ‘Landschappen van betekenis’ plaats. Dit symposium werd door de NFW in samenwerking met Stichting Heg en Landschap georganiseerd en had als doel het belichten van beleid, beheer, visie en gebiedssamenwerking en landschapsbeheer. De ochtend werd ingeleid door Albert van der Ploeg (voorzitter NFW) en Louis Dolmans (Stichting Heg en Landschap). Daarna volgden een presentatie over het proces van totstandkoming van het agrarisch natuurbeheer door Ingrid van Huizen (algemeen secretaris NFW) en een presentatie over de beleidsmatige kant van het agrarisch natuurbeheer door Alex Datema (voorzitter van Boerennatuur). Ernst Oosterveld hield vervolgens een presentatie over de toekomstvisie van het agrarisch natuurbeheer en liet zien hoe de gekraagde roodstaart (één van de doelsoorten in ANLb) elk jaar zijn weg naar de Noardlike Fryske Wâlden weer vindt.

Om ook de praktische beleidskant van het ANLb te laten zien werden een drietal workshops gehouden over het beheer van landschapselementen, gebiedssamenwerking in de praktijk en organisatie en registratie van agrarisch natuurbeheer.
Om ook te laten zien waar het ANLb uiteindelijk allemaal om draait, werd ’s middags een veldbezoek afgelegd bij beheerder Van der Boon in Twijzelerheide. De deelnemers aan het symposium kregen in het veld uitleg over de verscheidene aanwezige landschapselementen en de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer van een viertal gidsen.

Ondanks de regenbui die tijdens het veldbezoek voorbij kwam, was het een geslaagd symposium waar de nodige inspiratie is opgedaan voor een goede voortzetting van het agrarisch natuurbeheer.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie