Ontdek de mooiste weidevogelgebieden van de Noardlike Fryske Wâlden

In de Noardlike Fryske Wâlden liggen ruim 60 plasdrasgebieden (40 ha). Een aantal daarvan is vanaf de weg goed te zien. Het publiek, dat vooral in coronatijd graag de natuur in gaat, kan wandelend, met de fiets of de auto vanaf de weg zelf gaan kijken of zij een grutto, kievit, tureluur of scholekster met kuikens kunnen zien op de volgende locaties:

Achtkarspelen

 • 1. Stynsgea, Heawei in Surhuizum vanaf de vogelkijkhut Surhuizumermieden van Staatsbosbeheer bij Tseard Veenstra
 • 2. Gerkeskleaster, Dokkumertrekweg tussen Buitenpost en Gerkesklooster bij boer Hans Dijkstra


Noardeast-Fryslân

 • 3. Kollum, Stroobossertrekvaart in Augsbuurt bij boer Jan Hendrik Brinkman
 • 4. Westergeast, De Zwagermieden Easterbroeksterwei bij splitsing met Langwaersterwei bij boer Kornelis Hietkamp


Dantumadiel

 • 5. De Terp, Kolkensloane 5 in Driezum bij Leo Broersma
 • 6. De Terp 2, Wâlddyk, ten noorden van de Trekwei tussen Dokkum en Driezum bij boer Wytse de Wit
 • 7. De Koai, De Singel 10, Damwâld bij boer Andries Halbesma
 • 8. Claerkamp, Trekwei richting Wâldfeart in Rinsumageest bij Yde Wierda
 • 9. Tusken Wâld en Ie, De Wynzerdyk in Oentsjerk bij boer Bart van der Steege en Aware
 • 10. Bûtefjild, Bûtefjild ter hoogte van nummer 11 in Veenwouden bij boer Hessel Boersma
 • 11. It Reitfjild, Reitfjildsdyk in Bartlehiem bij Bart van der Hoog


Tytsjerksteradiel

 • 12. Om ‘e djippe gatten, Stinswei in Garyp bij boerderij Woudlust


Smallingerland

 • 13. De Feanhoop, Kraenlânswei in De Veenhoop bij boer Bert Pratley
 • 14. Hege Warren, Hegewarren in Oudega (Sm.) bij boer Daan den Hoed
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie