Praktijkproef opwaardering drijfmest

 

In Februari 2019 is stagiair Haye Pieter Elgersma voor het laatst bij de deelnemende boeren langs geweest om middelen in de mestkelders toe te voegen. Daarop volgend zijn er mestmonsters genomen en zijn de mestanalyses uitgevoerd. In maart worden de meetgegevens met elkaar vergeleken en word de eindrapportage opgesteld. Het streven is om de rapportage 1 april op te leveren en de resultaten zullen aan de deelnemende boeren worden gepresenteerd. Het doel van deze praktijkproef was het inzichtelijk maken van de effecten van toevoegmiddelen op drijfmest en daarbij het opdoen van ervaringen. Het voordeel van deze aanpak is dat het toevoegen van de middelen consequent gebeurt en dat er één persoon is die alle monsters- en waarnemingen doet. Echter is het een praktijkproef en dat betekent dat er veel variabelen invloed uit kunnen oefenen op de meetresultaten. Gelukkig zijn deze bijgehouden aan de hand van een afvinklijst en op deze manier hopen we significante verbanden aan te kunnen tonen. Als deze verbanden worden gevonden kan er mogelijk ook een vervolgtraject in gang worden gezet.

 

© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie