Van de voorzitter: De toekomst vol vertrouwen tegemoet

Geplaatst op donderdag 14 april 2022

Voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn we als vereniging van grote waarde voor onze leden en boeren die advies willen hebben om landschap en natuur optimaal in te passen in hun bedrijfsvoering.

Zoals u binnenkort ook in mijn voorwoord van ons Jaarverslag 2021 kunt lezen: Onze weidevogelgebieden én het Nationaal Landschap worden beheerd en gedragen door onze beheerders samen met al onze vrijwilligers, en daar zijn we hartstikke trots op. Maar we kunnen nog veel meer landschap onder beheer brengen. Er is een wachtlijst van beheerders. Met de Wat moai!-campagne en gesprekken met de gemeenten proberen we middelen te vinden om het gehele Nationaal Landschap onder beheer te krijgen. Met een gebiedsofferte willen we ons aanbod voor al het beheer op geld zetten en aanbieden aan de samenleving. Onze boeren willen wel, nu de mienskip nog!

Op 20 april zijn onze leden van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. Pieter Winsemius vertelt daar meer over het Aanvalsplan Grutto. Ook het Aanvalsplan Grutto benaderen we op de manier van de gebiedsofferte. Het aanbod aan de mienskip moet altijd een verdienste zijn voor de boer. De liefde moet van beide kanten komen net als in Boer zoekt Vrouw.

‘’In september 2022 bestaat de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden 20 jaar. Een reden voor een feest! ’’

Hoe? Dat blijft nog een verrassing. Maar het feit is dat we als vereniging springlevend zijn en dat er niet minder uitdagingen zijn dan in 2002. Op het gebied van klimaat, stikstof, CO2-emissies, biodiversiteit en energie kunnen wij als boeren in ons Nationaal Landschap oplossingen bieden voor onze samenleving. Ook dit gaan we in een gebiedsofferte aanbieden aan de mienskip.

Het landschap kan ook in de toekomst behouden blijven door ontwikkeling met ruimte in regels en oog voor de natuur in balans met de leefomgeving. De ode die we vorig jaar aan het landschap brachten zou een ode aan de boer en beheerder van dat landschap moeten zijn, toegezongen door de mienskip. Samen gaan we de toekomst dan vol vertrouwen tegemoet.

Albert van der Ploeg
Voorzitter vereniging Noardlike Fryske Wâlden

   Naar nieuwsoverzicht