Van de voorzitter

Geplaatst op donderdag 22 april 2021

Geluk op 1.

De koeien dansen het veld  in en de lammetjes dartelen volop. Wat is het mooi als de zon schijnt en de natuur begint te ontluiken. De weidevogels zingen hun lied vooral in de ingerichte gebieden met plasdrassen en kruidenrijk grasland. Na het onderhoud deze winterperiode beginnen elzensingels en houtwallen hun groene kleur weer te krijgen. Ook de gekraagde roodstaart is weer terug net als de zwaluwen. Eigenlijk is het als je het zo bekijkt een voorrecht en puur genieten als je in het landelijk gebied mag wonen en werken, als je het maar wilt zien.

Tegelijk zien we naast veel kansen ook uitdagingen op ons afkomen die om goede oplossingen vragen. Zo zijn we nog steeds aan het polderen over predatiebeheer en kunnen we, gehinderd door de regelgeving, geen snelle beslissingen nemen. Fryslân wil 45.000 huizen er bij bouwen en zet volop in op de ontwikkeling van de Lelylijn. Dit mag niet  ten koste gaan van landbouwgrond, die we juist zo nodig hebben voor de door de maatschappij gewenste extensivering. Ook de Kaderrichtlijn Water, de bodemdaling en de verzilting vragen oplossingen in het waterbeheer voor de toekomst. De klimaatverandering vraagt om een energietransitie die we veel sneller met elkaar kunnen oppakken.

De landbouw is onmisbaar bij het realiseren van al deze opgaven.

Met landschapsinclusief boeren zorgen we voor een prachtig landschap waar het goed wonen, werken en recreeëren is. Met natuurinclusief boeren kunnen we CO2 vastleggen, water vasthouden en zorgen voor biodiversiteit. Door met zonnepanelen en kleine windmolens elektriciteit op te wekken kunnen we de regio voorzien van stroom en warm water als we het samen met de overheden goed organiseren. Daarnaast produceren we als eerste tak voedsel van hoge kwaliteit wat lokaal, regionaal, nationaal, Europees en ook mondiaal zeer wordt gewaardeerd.

Zo zie ik veel meer mogelijkheden dan onmogelijkheden voor de agrarische sector in de toekomst en daar mag ik me van de leden van NFW voor de komende vier jaar weer volop als voorzitter van de vereniging voor inzetten. Samen met onze leden, onze partners in het landelijke gebied, collega collectieven, en ook met de gemeentes, Wetterskip Fryslân en de provinsje Fryslân zullen we geluk op 1. zetten en de mooiste provincie van Nederland, de gelukkigste regio in Fryslân zijn en blijven.

Albert van der Ploeg

   Naar nieuwsoverzicht