Simulatietool voor inpassen eco-regelingen en nieuw ANLb

Geplaatst op donderdag 17 maart 2022

Op 15 maart is er door RVO een webinar uitgezonden over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de eco-regelingen en de gevolgen voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Uit de Webinar kwam naar voren dat de eco-regelingen en het ANLb elkaar kunnen versterken. Ook is er een simulatietool getoond waarmee agrariërs kunnen doorrekenen hoe de eco-regelingen en ANLb het beste passen op hun bedrijf. De simulatietool is vanaf 1 juli beschikbaar bij RVO.

Bekijk hier de webinar

Mocht u de simulatietool al eerder willen gebruiken? Dan kunt u zich aanmelden voor de pilot over de simulatietool van RVO. U krijgt een beeld van de eco-activiteiten die u kunt doen en hoe u niet-productieve grond kunt inzetten voor uw bedrijf. Als deelnemer gaat u de simulatietool testen en evalueren aan de hand van een enquête.

De pilot wordt beperkt opengesteld. Wilt u hieraan meedoen? Meldt u zich dan op tijd aan via de site van RVO.

   Naar nieuwsoverzicht