Van de voorzitter: Met en in vertrouwen

Geplaatst op donderdag 12 januari 2023


Allereerst de beste wensen voor dit nieuwe jaar wat alweer een paar weken oud is. Wat in dit nieuwe jaar geoogst zal worden is voor een groot deel in het vorige jaar gezaaid. Wij hebben als vereniging NFW in 2022 ons 20-jarig bestaan gevierd met aandacht voor de Staat van de Natuur in de Noardlike Fryske Wâlden met ons rijk geschakeerde cultuurlandschap. De conclusie is dat onderhoud en beheer van ons landschap van groot belang is voor behoud en herstel van de biodiversiteit. Wat gezaaid is in 2022 en voorgaande jaren is nog niet overal opgekomen of tot wasdom gekomen. We kunnen veel meer leveren als er naast waardering ook beloning voor komt.

Verder is er in 2022 veel onzekerheid en wantrouwen gezaaid. We denken daarbij aan het stikstofbeleid en het verliezen van de derogatie. Ook de aanloop naar het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kenmerkte zich door onduidelijkheid over de ecoregelingen en het nieuwe Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Waar schuurt het, maar ook waar stimuleert het!?

Dat stimuleren hebben we juist nodig met de grote opgaven die voor ons liggen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en water. We kijken dan ook met belangstelling uit naar de ANLb pakketten voor klimaat en water. Zijn ze praktisch en uitvoerbaar? Is de regel- en controledruk beheersbaar en verteerbaar?

Het jaar 2022 leert ons dat polarisatie en het op scherp zetten ons niet verder helpt. De tegenstelling tussen natuur en landbouw, stad en platteland wordt aangewakkerd door partijen die daar belang bij hebben.

Maar we hebben elkaar juist nodig. Het gaat om samenwerking met en in vertrouwen.

Daarvoor moet je het stuur zelf in handen nemen. Dit doen we door in samenwerking met collectieven en overheden te komen met de gebiedsofferte. Wij kunnen leveren wat de samenleving vraagt wanneer dit gewaardeerd en beloond wordt. Dit jaar komt er ook weer een ‘Wat Moai’ campagne voor burgers en bedrijven die ons waarderen en daar ook wat voor over hebben.

Maar uiteindelijk moet het op het boerenerf gebeuren en verdiend worden. Daarbij is stilstand achteruitgang. Ondanks onzekerheden moet er wel geïnvesteerd worden om het bedrijf toekomst te geven. We weten dat een goede, gezonde bodem van levensbelang is voor de samenleving en onze bedrijven. Investeren in kringloop landbouw en zo weinig mogelijk verliezen moet lonen. Zo investeert de familie Broersma in Damwâld bijvoorbeeld in een nieuwe stal om de kringloop zo veel mogelijk te sluiten en klaar te zijn voor de toekomst. Veel meer bedrijven in ons gebied zijn zo met de toekomst bezig, waar de landbouw en natuur elkaar versterken. Belangrijk is om dit te weten van elkaar en van elkaar te leren. Bijeenkomsten kunnen weer en laten we daar volop gebruik van maken. Elkaar ontmoeten en inspireren is de toekomst van onze vereniging.

Laten we samen open en in vertrouwen het nieuwe jaar in gaan en in de onzekerheden de uitdaging aangaan om onze bedrijven als onmisbaar onderdeel in de Mienskip te verankeren.

Albert van der Ploeg
Voorzitter vereniging Noardlike Fryske Wâlden


   Naar nieuwsoverzichtSjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...

Wethouder Soepboer en kinderburgemeester openen 15e editie educatieproject

“Het is belangrijk om je niet alleen vandaag bewust te zijn van het bijzondere landschap waarin we ons bevinden.” Met...

‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’ zoekt verhalen!

Het project 'De Wâlden op de kaart troch kultuer' zoekt verhalen! Het project De komende drie jaar wil het project...

Wat moai! activiteiten van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij Brommels!

In het laatste weekend van augustus is het weer zover, Brommels! Het Wâldpyk bramenfestijn is dit jaar op 26 en...

Vacature coördinator Particulier Natuurbeheer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar een coördinator Particulier Natuurbeheer. Als coördinator particulier natuurbeheer ben jij de centrale...

Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien....

Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte...

Bronboom als symbool voor natuur op boerenerf

Alle 40 collectieven in Nederland hebben dit jaar een een bronboom aangeboden gekregen via BoerenNatuur. Een bronboom (winterlinde) is een...

Nachtvlinder excursie NFW

De belangrijkste taak van onze leden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. Samen zetten...

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...

De Swaddekuier en genieten van de natuur

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de dupe...

Geslaagde opening natuurkijkhut

De natuur bekijken vanuit het mooiste perspectief. Dat kan vanaf nu in de verplaatsbare natuurkijkhut. In Driezum vond, bij een...

Leidraad gebiedsoffertes

Drie agrarische collectieven in Noord-Nederland: vereniging de Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen en de betrokken overheden...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in cijfers

De eerste ANLb periode is afgerond, van 2016 tot 2022, is in Nederland door 11.000 boeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

Kalender Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 april werd niet alleen het Jaarverslag 2022 uitgedeeld. Onze leden ontvingen deze avond ook...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie