Van de voorzitter: Met en in vertrouwen

Geplaatst op donderdag 12 januari 2023


Allereerst de beste wensen voor dit nieuwe jaar wat alweer een paar weken oud is. Wat in dit nieuwe jaar geoogst zal worden is voor een groot deel in het vorige jaar gezaaid. Wij hebben als vereniging NFW in 2022 ons 20-jarig bestaan gevierd met aandacht voor de Staat van de Natuur in de Noardlike Fryske Wâlden met ons rijk geschakeerde cultuurlandschap. De conclusie is dat onderhoud en beheer van ons landschap van groot belang is voor behoud en herstel van de biodiversiteit. Wat gezaaid is in 2022 en voorgaande jaren is nog niet overal opgekomen of tot wasdom gekomen. We kunnen veel meer leveren als er naast waardering ook beloning voor komt.

Verder is er in 2022 veel onzekerheid en wantrouwen gezaaid. We denken daarbij aan het stikstofbeleid en het verliezen van de derogatie. Ook de aanloop naar het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kenmerkte zich door onduidelijkheid over de ecoregelingen en het nieuwe Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Waar schuurt het, maar ook waar stimuleert het!?

Dat stimuleren hebben we juist nodig met de grote opgaven die voor ons liggen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en water. We kijken dan ook met belangstelling uit naar de ANLb pakketten voor klimaat en water. Zijn ze praktisch en uitvoerbaar? Is de regel- en controledruk beheersbaar en verteerbaar?

Het jaar 2022 leert ons dat polarisatie en het op scherp zetten ons niet verder helpt. De tegenstelling tussen natuur en landbouw, stad en platteland wordt aangewakkerd door partijen die daar belang bij hebben.

Maar we hebben elkaar juist nodig. Het gaat om samenwerking met en in vertrouwen.

Daarvoor moet je het stuur zelf in handen nemen. Dit doen we door in samenwerking met collectieven en overheden te komen met de gebiedsofferte. Wij kunnen leveren wat de samenleving vraagt wanneer dit gewaardeerd en beloond wordt. Dit jaar komt er ook weer een ‘Wat Moai’ campagne voor burgers en bedrijven die ons waarderen en daar ook wat voor over hebben.

Maar uiteindelijk moet het op het boerenerf gebeuren en verdiend worden. Daarbij is stilstand achteruitgang. Ondanks onzekerheden moet er wel geïnvesteerd worden om het bedrijf toekomst te geven. We weten dat een goede, gezonde bodem van levensbelang is voor de samenleving en onze bedrijven. Investeren in kringloop landbouw en zo weinig mogelijk verliezen moet lonen. Zo investeert de familie Broersma in Damwâld bijvoorbeeld in een nieuwe stal om de kringloop zo veel mogelijk te sluiten en klaar te zijn voor de toekomst. Veel meer bedrijven in ons gebied zijn zo met de toekomst bezig, waar de landbouw en natuur elkaar versterken. Belangrijk is om dit te weten van elkaar en van elkaar te leren. Bijeenkomsten kunnen weer en laten we daar volop gebruik van maken. Elkaar ontmoeten en inspireren is de toekomst van onze vereniging.

Laten we samen open en in vertrouwen het nieuwe jaar in gaan en in de onzekerheden de uitdaging aangaan om onze bedrijven als onmisbaar onderdeel in de Mienskip te verankeren.

Albert van der Ploeg
Voorzitter vereniging Noardlike Fryske Wâlden


   Naar nieuwsoverzichtBokashi, slimme inzet van groene reststromen

In het buitengebied zijn er volop groene reststromen als berm- en slootmaaisel beschikbaar. Overheden en terreinbeheerders laten dit vaak door...

Historische wandelpaden als decor van de 15e editie van de Swaddekuier

Op zaterdag 6 juli zal de 15e editie van de Swaddekuier in het teken staan van de historische wandelpaden in...

Herstel agrarisch cultuurlandschap: Doe mee

Historische landschapselementen kunnen de biodiversiteit verbeteren en ook worden ingezet voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld waterberging en...

Proef en beleef de Noardlike Fryske Wâlden op 1 juni

Laat je zintuigen prikkelen op zaterdag 1 juni in de Noardlike Fryske Wâlden. Geniet van de smaak van streekproducten, geef...

Duurzame innovaties voor minder droogteschade in Friese zandgebieden

Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met hete en droge zomers, waarbij de grondwatervoorraad onder druk...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit...

‘Bewijs dat weidevogels slachtoffer zijn van katten’

Het is hard nodig dat katten in het broedseizoen ’s nachts binnen blijven. Dat stelt Chris Smit, hoogleraar ecologie en...

Ons jaarverslag 2023 is uit: Beheer is de basis

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 16 april hebben we ons Jaarverslag 2023 uitgedeeld. In het jaarverslag vertellen we meer over...

Nieuwe borden Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onthuld door gedeputeerde Sijbe Knol

Kleurrijk en vol kenmerkende plant- en diersoorten, de nieuwe borden vormen een overzichtelijke representatie van wat groeit en bloeit in...

Eerste “Ontdek Nationaal Landschap Noardlike Fryske Walden” kaart voor wethouder Spoelstra

Voor het eerst is er een kaart waarmee je alle activiteiten in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden ontdekt. Pier Jan...

Succesvolle bomen- en struikenactie Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Ruim 13.000 bomen zijn woensdagochtend 21 februari uitgedeeld aan 86 boeren en particuliere leden in het werkgebied van Vereniging Noardlike...

Weidevogels weer welkom in de Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag werd op verschillende plekken in de Noardlike Fryske Wâlden water op het land gezet (plasdras). De weidevogels worden daarmee...

Digitaal melden beheer

Vanaf 1-1-2024 kunt u de melding van beheer zelf doen via de site www.mijnboerennatuur.nl. Bekijk in de handleiding hoe dit in...

Uitnodiging Weidevogelkennisdag Fryslân 2024

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Weidevogelkennisdag. Dit jaar staat het ochtendprogramma in het teken van...

Fijne Feestdagen!

Bureau NFW is van 22 december t/m 1 januari gesloten. Dinsdag 2 januari staan wij weer voor u klaar. Wij...

Op weg naar meer biodiversiteit in het Friese landschap

Laat (elzen-)singels, houtwallen, heggen, poelen en bomen aanplanten of herstellen Landschapselementen zoals (elzen)singels, houtwallen, heggen, poelen en solitaire bomen kunnen...

Sjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie