Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Geplaatst op donderdag 13 juli 2023


Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien. De excursie werd georganiseerd door vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Landschapsbeheer Friesland.  Er was een grote interesse voor het onderwerp, want al een week voor de excursie werd het aanmeldformulier gesloten. Met ruim 30 deelnemers was de avond goed bezocht.

Waarom een nachtvlinder excursie
De belangrijkste taak van de leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Door ANLb worden goede leefgebieden gerealiseerd voor soorten die bescherming nodig hebben in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden. Het leveren van een hoge kwaliteit aan biodiversiteit in het agrarisch gebied staat centraal. Ook de vlinders hebben zo hun plekje in het werkgebied van de Noardlike Fryske Wâlden. We maken daarin onderscheid tussen dagvlinders en nachtvlinders. In Nederland leven er ongeveer 865 verschillende soorten macr0-nachtvlinders. LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting hebben in 2019 een monitoringprogramma ontwikkeld waarbij boeren zelf vlinders en insecten in het agrarisch gebied monitoren. Dit meetnet heet het Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden, afgekort: BIMAG.

BIMAG
Uitgangspunt van het BIMAG-project is dat in het agrarisch gebied samen met boeren dag- en nachtvlinders worden geteld. Met dit project worden boeren in staat gesteld om mee te werken aan meerjarig onderzoek naar insectenstanden in landbouwgebieden. Eén van de 115 deelnemers is NFW-lid en ook de gastvrouw van de nachtvlinderexcursie Attje Meekma. Voor het 5de jaar doet zij mee aan het monitoringsproject op hun bedrijf. 3 LEDemmers worden eens in de twee weken in de avond uitgezet, dit is een emmer met daarop een lamp met een trechter waardoor de nachtvlinders in de emmer terecht komen. De volgende ochtend, liefst voor zonsopkomst, worden de emmers geleegd en worden de soorten op de foto gezet en ingevoerd in het meetnet van de Vlinderstichting. 

Perfecte weersomstandigheden
Op de avond van de excursie werd er niet gewerkt met de LED-emmers, maar met twee grote witte doeken met een lamp erboven. Voor het donker werd was er eerst een interessante presentatie in de schuur waar men onder het genot van een kop koffie meer te weten kwam over de nachtvlinders. Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland vertelde onder andere over de verschillen tussen dag- en nachtvlinders en over alle verschillende nachtvlinderfamilies. Na zonsondergang verplaatste de groep zich naar de witte doeken in het land om de soorten uit de presentatie met eigen ogen te bewonderen. De temperatuur was goed, er was weinig wind en er was bewolking. Volgens Gerrit gunstige omstandigheden voor de nachtvlinders. Deelnemers moesten eerst even wachten, maar dit geduld werd beloond.

7 nieuwe soorten
Als eerste melde zich de gamma-uil, een trekvlinder die zowel overdag als ’s nachts vliegt. Het werd donkerder en zo kwamen er steeds meer soorten op het doek af. Gerrit hield alles bij in een boekje en telde uiteindelijk meer dan 100 verschillende soorten nachtvlinders tussen 22:30 en 02:00 uur. Voor Attje zaten er maar liefst zeven soorten bij die zij nooit eerder op het bedrijf aantrof, dit waren onder andere de gestippelde houtvlinder en de porseleinvlinder. Ook de grote pijlstaarten kwamen voor het eerst dit jaar weer voorbij op het erf, waaronder 4x de grootste nachtvlinder van Nederland: de Ligusterpijlstaart. Al met al was de avond een groot succes en waarschijnlijk voor herhaling vatbaar.

Foto’: NFW, Attje Meekma en Gerrit Tuinstra


   Naar nieuwsoverzichtSjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...

Wethouder Soepboer en kinderburgemeester openen 15e editie educatieproject

“Het is belangrijk om je niet alleen vandaag bewust te zijn van het bijzondere landschap waarin we ons bevinden.” Met...

‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’ zoekt verhalen!

Het project 'De Wâlden op de kaart troch kultuer' zoekt verhalen! Het project De komende drie jaar wil het project...

Wat moai! activiteiten van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij Brommels!

In het laatste weekend van augustus is het weer zover, Brommels! Het Wâldpyk bramenfestijn is dit jaar op 26 en...

Vacature coördinator Particulier Natuurbeheer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar een coördinator Particulier Natuurbeheer. Als coördinator particulier natuurbeheer ben jij de centrale...

Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte...

Bronboom als symbool voor natuur op boerenerf

Alle 40 collectieven in Nederland hebben dit jaar een een bronboom aangeboden gekregen via BoerenNatuur. Een bronboom (winterlinde) is een...

Nachtvlinder excursie NFW

De belangrijkste taak van onze leden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. Samen zetten...

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...

De Swaddekuier en genieten van de natuur

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de dupe...

Geslaagde opening natuurkijkhut

De natuur bekijken vanuit het mooiste perspectief. Dat kan vanaf nu in de verplaatsbare natuurkijkhut. In Driezum vond, bij een...

Leidraad gebiedsoffertes

Drie agrarische collectieven in Noord-Nederland: vereniging de Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen en de betrokken overheden...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in cijfers

De eerste ANLb periode is afgerond, van 2016 tot 2022, is in Nederland door 11.000 boeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

Kalender Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 april werd niet alleen het Jaarverslag 2022 uitgedeeld. Onze leden ontvingen deze avond ook...

Veldexcursie Landschapsbeheer

Op woensdagmiddag 17 mei organiseren we weer een landschapsexcursie. Alles staat mooi in bloei en we hopen dan ook veel...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie