Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Geplaatst op donderdag 13 juli 2023


Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien. De excursie werd georganiseerd door vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Landschapsbeheer Friesland.  Er was een grote interesse voor het onderwerp, want al een week voor de excursie werd het aanmeldformulier gesloten. Met ruim 30 deelnemers was de avond goed bezocht.

Waarom een nachtvlinder excursie
De belangrijkste taak van de leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Door ANLb worden goede leefgebieden gerealiseerd voor soorten die bescherming nodig hebben in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden. Het leveren van een hoge kwaliteit aan biodiversiteit in het agrarisch gebied staat centraal. Ook de vlinders hebben zo hun plekje in het werkgebied van de Noardlike Fryske Wâlden. We maken daarin onderscheid tussen dagvlinders en nachtvlinders. In Nederland leven er ongeveer 865 verschillende soorten macr0-nachtvlinders. LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting hebben in 2019 een monitoringprogramma ontwikkeld waarbij boeren zelf vlinders en insecten in het agrarisch gebied monitoren. Dit meetnet heet het Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden, afgekort: BIMAG.

BIMAG
Uitgangspunt van het BIMAG-project is dat in het agrarisch gebied samen met boeren dag- en nachtvlinders worden geteld. Met dit project worden boeren in staat gesteld om mee te werken aan meerjarig onderzoek naar insectenstanden in landbouwgebieden. Eén van de 115 deelnemers is NFW-lid en ook de gastvrouw van de nachtvlinderexcursie Attje Meekma. Voor het 5de jaar doet zij mee aan het monitoringsproject op hun bedrijf. 3 LEDemmers worden eens in de twee weken in de avond uitgezet, dit is een emmer met daarop een lamp met een trechter waardoor de nachtvlinders in de emmer terecht komen. De volgende ochtend, liefst voor zonsopkomst, worden de emmers geleegd en worden de soorten op de foto gezet en ingevoerd in het meetnet van de Vlinderstichting. 

Perfecte weersomstandigheden
Op de avond van de excursie werd er niet gewerkt met de LED-emmers, maar met twee grote witte doeken met een lamp erboven. Voor het donker werd was er eerst een interessante presentatie in de schuur waar men onder het genot van een kop koffie meer te weten kwam over de nachtvlinders. Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland vertelde onder andere over de verschillen tussen dag- en nachtvlinders en over alle verschillende nachtvlinderfamilies. Na zonsondergang verplaatste de groep zich naar de witte doeken in het land om de soorten uit de presentatie met eigen ogen te bewonderen. De temperatuur was goed, er was weinig wind en er was bewolking. Volgens Gerrit gunstige omstandigheden voor de nachtvlinders. Deelnemers moesten eerst even wachten, maar dit geduld werd beloond.

7 nieuwe soorten
Als eerste melde zich de gamma-uil, een trekvlinder die zowel overdag als ’s nachts vliegt. Het werd donkerder en zo kwamen er steeds meer soorten op het doek af. Gerrit hield alles bij in een boekje en telde uiteindelijk meer dan 100 verschillende soorten nachtvlinders tussen 22:30 en 02:00 uur. Voor Attje zaten er maar liefst zeven soorten bij die zij nooit eerder op het bedrijf aantrof, dit waren onder andere de gestippelde houtvlinder en de porseleinvlinder. Ook de grote pijlstaarten kwamen voor het eerst dit jaar weer voorbij op het erf, waaronder 4x de grootste nachtvlinder van Nederland: de Ligusterpijlstaart. Al met al was de avond een groot succes en waarschijnlijk voor herhaling vatbaar.

Foto’: NFW, Attje Meekma en Gerrit Tuinstra


   Naar nieuwsoverzichtBokashi, slimme inzet van groene reststromen

In het buitengebied zijn er volop groene reststromen als berm- en slootmaaisel beschikbaar. Overheden en terreinbeheerders laten dit vaak door...

Historische wandelpaden als decor van de 15e editie van de Swaddekuier

Op zaterdag 6 juli zal de 15e editie van de Swaddekuier in het teken staan van de historische wandelpaden in...

Herstel agrarisch cultuurlandschap: Doe mee

Historische landschapselementen kunnen de biodiversiteit verbeteren en ook worden ingezet voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld waterberging en...

Proef en beleef de Noardlike Fryske Wâlden op 1 juni

Laat je zintuigen prikkelen op zaterdag 1 juni in de Noardlike Fryske Wâlden. Geniet van de smaak van streekproducten, geef...

Duurzame innovaties voor minder droogteschade in Friese zandgebieden

Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met hete en droge zomers, waarbij de grondwatervoorraad onder druk...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit...

‘Bewijs dat weidevogels slachtoffer zijn van katten’

Het is hard nodig dat katten in het broedseizoen ’s nachts binnen blijven. Dat stelt Chris Smit, hoogleraar ecologie en...

Ons jaarverslag 2023 is uit: Beheer is de basis

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 16 april hebben we ons Jaarverslag 2023 uitgedeeld. In het jaarverslag vertellen we meer over...

Nieuwe borden Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onthuld door gedeputeerde Sijbe Knol

Kleurrijk en vol kenmerkende plant- en diersoorten, de nieuwe borden vormen een overzichtelijke representatie van wat groeit en bloeit in...

Eerste “Ontdek Nationaal Landschap Noardlike Fryske Walden” kaart voor wethouder Spoelstra

Voor het eerst is er een kaart waarmee je alle activiteiten in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden ontdekt. Pier Jan...

Succesvolle bomen- en struikenactie Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Ruim 13.000 bomen zijn woensdagochtend 21 februari uitgedeeld aan 86 boeren en particuliere leden in het werkgebied van Vereniging Noardlike...

Weidevogels weer welkom in de Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag werd op verschillende plekken in de Noardlike Fryske Wâlden water op het land gezet (plasdras). De weidevogels worden daarmee...

Digitaal melden beheer

Vanaf 1-1-2024 kunt u de melding van beheer zelf doen via de site www.mijnboerennatuur.nl. Bekijk in de handleiding hoe dit in...

Uitnodiging Weidevogelkennisdag Fryslân 2024

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Weidevogelkennisdag. Dit jaar staat het ochtendprogramma in het teken van...

Fijne Feestdagen!

Bureau NFW is van 22 december t/m 1 januari gesloten. Dinsdag 2 januari staan wij weer voor u klaar. Wij...

Op weg naar meer biodiversiteit in het Friese landschap

Laat (elzen-)singels, houtwallen, heggen, poelen en bomen aanplanten of herstellen Landschapselementen zoals (elzen)singels, houtwallen, heggen, poelen en solitaire bomen kunnen...

Sjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie