Duurzaam boeren: alles wat je wilt weten over mest en energie. Informatiebijeenkomst masterclasses ‘Meer uit mest, minder CO2’.

Geplaatst op vrijdag 11 oktober 2019


LET OP! De informatiebijeenkomst van 23 oktober is geannuleerd. We komen z.s.m. met een nieuwe datum!

Wat doen oerbacteriën in je vergister? Hoe goed is digestaat voor bodem en gewas? Is kunstmestvrij boeren mogelijk? En wat komt er kijken bij de aanschaf van een monovergister? Voor antwoord op deze én andere vragen organiseren de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Hogeschool Van Hall Larenstein, provincie Fryslân en LTO Projecten de masterclasses ‘Meer uit mest, minder CO2’.

De masterclasses starten met een informatiebijeenkomst op woensdag 23 oktober van 13:00 tot 15:30 uur (LET OP! DE BIJEENKOMST IS GEANNULEERD) op de Dairy Campus in Leeuwarden. Geïnteresseerden krijgen hier vrijblijvend alle informatie over de vier bijzondere masterclasses die de komende maanden op stapel staan.

Biologie, techniek en digestaat

Biologie, techniek en digestaat staan centraal tijdens de masterclass die in november 2019 gehouden wordt op de Dairy Campus in Leeuwarden. Een vergister is eigenlijk goed te vergelijken met de pens van een koe: een anaerobe omgeving vol met bacteriën, toegespitst op het afbreken van organisch materiaal. Hierbij komen CO2 en het energierijke methaan vrij. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de biologie van vergisting: uit welke stappen bestaat het proces en hoe voert de biologie deze uit? De laatste stap, methaanproductie, wordt uitgevoerd door een groep organismen die al miljarden jaren op de aarde voorkomen, de zogenaamde ‘oerbacteriën’. Die worden aangetroffen op bijzondere plekken en in extreme omstandigheden: geisers, zoute meren, de bodem van de zee en in de vergister.

Businesscase monovergister

In januari 2020 wordt verder gegaan met een businesscase voor de aanschaf van een monovergister en wordt een bezoek gebracht aan het bedrijf van Jan Dirk van Mourik in Winsum. Melkveehouder Jan Dirk produceert duurzame energie met zonnepanelen en wint warmte terug uit melk met behulp van een ECO200-systeem. De volgende stap is de realisatie van een monovergister op zijn erf. Hij zal een uitleg geven hoe hij tegen de businesscase aankijkt, waar hij bij de planontwikkeling tegenaan is gelopen en hoe hij daarmee is omgegaan. Met antwoord op vragen als: wat komt er vergunningtechnisch bij kijken? Wat zijn de mogelijke effecten van monovergisting op de bedrijfsemissies zoals ammoniak en methaan? En hoe betrek je de omgeving erbij?

Bodem en bemesting

Door de toenemende belangstelling voor monomestvergisting laaien ook de vragen over de kwaliteit van digestaat als meststof op. Hoe goed is digestaat voor bodem en gewas? In deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de bemestende waarde van digestaat en wordt die vergeleken met drijfmest. De effecten van digestaat op de fysische, chemische en biologische bodemkwaliteit op de kwaliteit van het gras(land) worden inzichtelijk gemaakt. Dit gebeurt op basis van gegevens van derden en recente eigen (microbiologische) metingen. Naast de theoretische achtergrond wordt besproken hoe digestaat in de praktijk goed is in te passen in de bedrijfsvoering en worden handvatten gegeven. De bijeenkomst vindt plaats in maart 2020 in Oosterwolde en wordt inhoudelijk verzorgd door Van Hall Larenstein, in samenwerking met Bioclear Earth.

Excursie kunstmestvrij boeren

De laatste masterclass, in maart 2020, staat in het teken van kunstmestvrij boeren. Circulair werken betekent een betere benutting van organische stoffen en hergebruik van mineralen uit mest.

Bovendien: als er circulair gewerkt wordt met regionale nutriënten, is er minder transport van kunstmest van buiten de regio nodig. Dat levert een positieve bijdrage aan het milieu. Een intrigerend scenario, dat uit de doeken wordt gedaan op proefboerderij De Marke (Hengelo Gld).

Aanmelden informatiebijeenkomst

Kom voor meer informatie over de masterclasses naar de informatiebijeenkomst op 23 oktober a.s. Deze vindt van 13:00 tot 15:30 uur plaats bij de Dairy Campus, Boksumerdyk 11 in Leeuwarden.

Schrijf je nu in!

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”

 


   Naar nieuwsoverzichtSjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...

Wethouder Soepboer en kinderburgemeester openen 15e editie educatieproject

“Het is belangrijk om je niet alleen vandaag bewust te zijn van het bijzondere landschap waarin we ons bevinden.” Met...

‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’ zoekt verhalen!

Het project 'De Wâlden op de kaart troch kultuer' zoekt verhalen! Het project De komende drie jaar wil het project...

Wat moai! activiteiten van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij Brommels!

In het laatste weekend van augustus is het weer zover, Brommels! Het Wâldpyk bramenfestijn is dit jaar op 26 en...

Vacature coördinator Particulier Natuurbeheer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar een coördinator Particulier Natuurbeheer. Als coördinator particulier natuurbeheer ben jij de centrale...

Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien....

Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte...

Bronboom als symbool voor natuur op boerenerf

Alle 40 collectieven in Nederland hebben dit jaar een een bronboom aangeboden gekregen via BoerenNatuur. Een bronboom (winterlinde) is een...

Nachtvlinder excursie NFW

De belangrijkste taak van onze leden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. Samen zetten...

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...

De Swaddekuier en genieten van de natuur

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de dupe...

Geslaagde opening natuurkijkhut

De natuur bekijken vanuit het mooiste perspectief. Dat kan vanaf nu in de verplaatsbare natuurkijkhut. In Driezum vond, bij een...

Leidraad gebiedsoffertes

Drie agrarische collectieven in Noord-Nederland: vereniging de Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen en de betrokken overheden...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in cijfers

De eerste ANLb periode is afgerond, van 2016 tot 2022, is in Nederland door 11.000 boeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

Kalender Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 april werd niet alleen het Jaarverslag 2022 uitgedeeld. Onze leden ontvingen deze avond ook...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie