Duurzaam boeren: alles wat je wilt weten over mest en energie. Informatiebijeenkomst masterclasses ‘Meer uit mest, minder CO2’.

Geplaatst op vrijdag 11 oktober 2019


LET OP! De informatiebijeenkomst van 23 oktober is geannuleerd. We komen z.s.m. met een nieuwe datum!

Wat doen oerbacteriën in je vergister? Hoe goed is digestaat voor bodem en gewas? Is kunstmestvrij boeren mogelijk? En wat komt er kijken bij de aanschaf van een monovergister? Voor antwoord op deze én andere vragen organiseren de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Hogeschool Van Hall Larenstein, provincie Fryslân en LTO Projecten de masterclasses ‘Meer uit mest, minder CO2’.

De masterclasses starten met een informatiebijeenkomst op woensdag 23 oktober van 13:00 tot 15:30 uur (LET OP! DE BIJEENKOMST IS GEANNULEERD) op de Dairy Campus in Leeuwarden. Geïnteresseerden krijgen hier vrijblijvend alle informatie over de vier bijzondere masterclasses die de komende maanden op stapel staan.

Biologie, techniek en digestaat

Biologie, techniek en digestaat staan centraal tijdens de masterclass die in november 2019 gehouden wordt op de Dairy Campus in Leeuwarden. Een vergister is eigenlijk goed te vergelijken met de pens van een koe: een anaerobe omgeving vol met bacteriën, toegespitst op het afbreken van organisch materiaal. Hierbij komen CO2 en het energierijke methaan vrij. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de biologie van vergisting: uit welke stappen bestaat het proces en hoe voert de biologie deze uit? De laatste stap, methaanproductie, wordt uitgevoerd door een groep organismen die al miljarden jaren op de aarde voorkomen, de zogenaamde ‘oerbacteriën’. Die worden aangetroffen op bijzondere plekken en in extreme omstandigheden: geisers, zoute meren, de bodem van de zee en in de vergister.

Businesscase monovergister

In januari 2020 wordt verder gegaan met een businesscase voor de aanschaf van een monovergister en wordt een bezoek gebracht aan het bedrijf van Jan Dirk van Mourik in Winsum. Melkveehouder Jan Dirk produceert duurzame energie met zonnepanelen en wint warmte terug uit melk met behulp van een ECO200-systeem. De volgende stap is de realisatie van een monovergister op zijn erf. Hij zal een uitleg geven hoe hij tegen de businesscase aankijkt, waar hij bij de planontwikkeling tegenaan is gelopen en hoe hij daarmee is omgegaan. Met antwoord op vragen als: wat komt er vergunningtechnisch bij kijken? Wat zijn de mogelijke effecten van monovergisting op de bedrijfsemissies zoals ammoniak en methaan? En hoe betrek je de omgeving erbij?

Bodem en bemesting

Door de toenemende belangstelling voor monomestvergisting laaien ook de vragen over de kwaliteit van digestaat als meststof op. Hoe goed is digestaat voor bodem en gewas? In deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de bemestende waarde van digestaat en wordt die vergeleken met drijfmest. De effecten van digestaat op de fysische, chemische en biologische bodemkwaliteit op de kwaliteit van het gras(land) worden inzichtelijk gemaakt. Dit gebeurt op basis van gegevens van derden en recente eigen (microbiologische) metingen. Naast de theoretische achtergrond wordt besproken hoe digestaat in de praktijk goed is in te passen in de bedrijfsvoering en worden handvatten gegeven. De bijeenkomst vindt plaats in maart 2020 in Oosterwolde en wordt inhoudelijk verzorgd door Van Hall Larenstein, in samenwerking met Bioclear Earth.

Excursie kunstmestvrij boeren

De laatste masterclass, in maart 2020, staat in het teken van kunstmestvrij boeren. Circulair werken betekent een betere benutting van organische stoffen en hergebruik van mineralen uit mest.

Bovendien: als er circulair gewerkt wordt met regionale nutriënten, is er minder transport van kunstmest van buiten de regio nodig. Dat levert een positieve bijdrage aan het milieu. Een intrigerend scenario, dat uit de doeken wordt gedaan op proefboerderij De Marke (Hengelo Gld).

Aanmelden informatiebijeenkomst

Kom voor meer informatie over de masterclasses naar de informatiebijeenkomst op 23 oktober a.s. Deze vindt van 13:00 tot 15:30 uur plaats bij de Dairy Campus, Boksumerdyk 11 in Leeuwarden.

Schrijf je nu in!

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”

 


   Naar nieuwsoverzichtBokashi, slimme inzet van groene reststromen

In het buitengebied zijn er volop groene reststromen als berm- en slootmaaisel beschikbaar. Overheden en terreinbeheerders laten dit vaak door...

Historische wandelpaden als decor van de 15e editie van de Swaddekuier

Op zaterdag 6 juli zal de 15e editie van de Swaddekuier in het teken staan van de historische wandelpaden in...

Herstel agrarisch cultuurlandschap: Doe mee

Historische landschapselementen kunnen de biodiversiteit verbeteren en ook worden ingezet voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld waterberging en...

Proef en beleef de Noardlike Fryske Wâlden op 1 juni

Laat je zintuigen prikkelen op zaterdag 1 juni in de Noardlike Fryske Wâlden. Geniet van de smaak van streekproducten, geef...

Duurzame innovaties voor minder droogteschade in Friese zandgebieden

Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met hete en droge zomers, waarbij de grondwatervoorraad onder druk...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit...

‘Bewijs dat weidevogels slachtoffer zijn van katten’

Het is hard nodig dat katten in het broedseizoen ’s nachts binnen blijven. Dat stelt Chris Smit, hoogleraar ecologie en...

Ons jaarverslag 2023 is uit: Beheer is de basis

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 16 april hebben we ons Jaarverslag 2023 uitgedeeld. In het jaarverslag vertellen we meer over...

Nieuwe borden Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onthuld door gedeputeerde Sijbe Knol

Kleurrijk en vol kenmerkende plant- en diersoorten, de nieuwe borden vormen een overzichtelijke representatie van wat groeit en bloeit in...

Eerste “Ontdek Nationaal Landschap Noardlike Fryske Walden” kaart voor wethouder Spoelstra

Voor het eerst is er een kaart waarmee je alle activiteiten in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden ontdekt. Pier Jan...

Succesvolle bomen- en struikenactie Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Ruim 13.000 bomen zijn woensdagochtend 21 februari uitgedeeld aan 86 boeren en particuliere leden in het werkgebied van Vereniging Noardlike...

Weidevogels weer welkom in de Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag werd op verschillende plekken in de Noardlike Fryske Wâlden water op het land gezet (plasdras). De weidevogels worden daarmee...

Digitaal melden beheer

Vanaf 1-1-2024 kunt u de melding van beheer zelf doen via de site www.mijnboerennatuur.nl. Bekijk in de handleiding hoe dit in...

Uitnodiging Weidevogelkennisdag Fryslân 2024

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Weidevogelkennisdag. Dit jaar staat het ochtendprogramma in het teken van...

Fijne Feestdagen!

Bureau NFW is van 22 december t/m 1 januari gesloten. Dinsdag 2 januari staan wij weer voor u klaar. Wij...

Op weg naar meer biodiversiteit in het Friese landschap

Laat (elzen-)singels, houtwallen, heggen, poelen en bomen aanplanten of herstellen Landschapselementen zoals (elzen)singels, houtwallen, heggen, poelen en solitaire bomen kunnen...

Sjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie