Kat binnenhouden is gezellig en veilig

Geplaatst op woensdag 26 april 2023


Het is voorjaar, de eerste kuikens van weidevogels kruipen nu uit het ei. In het land wacht de kwetsbare vogeltjes een ware overlevingsstrijd. Er ligt een onderschat gevaar op de loer: huis- en boerderijkatten. Daarom is de bewustwordingscampagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ weer gestart.

De start van de campagne was in Baaium, waar de campagnevideo met Emiel Stoffers en poes Gurbe werd gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst gaf Jelmer van Belle, docent Wildlife Management aan Van Hall Larenstein en onderzoeker bij het lectoraat Weidevogels, aan dat er voordelen zitten aan het binnenhouden van katten. “Het is gezellig als de kat in huis is en bovendien veiliger voor hem. Er vallen nogal wat verkeersslachtoffers.” Volgens Van Belle is het effect van loslopende katten op vogels groot. Ze grijpen jaarlijks miljoenen vogels, waaronder weidevogelkuikens. “Ik heb zelf ook een kat die overdag naar buiten mag. Maar ik probeer ook weidevogels te beschermen. Zie daar het probleem.”

Kilometers zwerven
Veel mensen denken dat poezen vooral luieren in huis en af en toe een muis of vogeltje meenemen. “Wij hebben katten voorzien van een zender en gezien dat ze kilometers afstruinen. Vooral op het platteland. Als ze goed gevoed zijn, zwerven ze alleen nog maar verder.” Maar ook als ze geen kuikens in het land doden, heeft het zwerven grote negatieve gevolgen voor broedende vogels die dan worden gestoord of weggejaagd. Wat kun je hier als kattenbezitter aan doen? Van Belle adviseert niet te veel katten te nemen omdat ze ieder hun eigen territorium hebben. “Deze gebieden overlappen elkaar niet. Als je vier katten hebt, praat je al snel over vele hectares aan territorium.” De lector heeft zelf bewust nog maar één kat. “En die blijft in het broedseizoen ’s nachts binnen.” Daarnaast wijst hij op eigenaren van raskatten, die hun huisdier nooit buiten laten. “Zij geven aan dat ze in huis met hun kat gezellig kunnen knuffelen. Bovendien lopen deze katten minder snel ziektes op en ze kunnen niet onder een auto komen.”

Gurbe is een held
Op initiatief van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) worden kattenbezitters er met een campagne op gewezen hun huisdier of boerderijkat van half april tot en met juni ’s nachts binnen te houden. Zanger Emiel van de Hûnekop en acteurkater Gurbe staan hierin centraal. In de vrolijke video gaat Gurbe in een limousine op weg naar het Provinsjehûs waar hij een onderscheiding krijgt. Het filmpje ‘Gurbe is een held’ staat op YouTube (zie hieronder), de website poesindemand.nl en op Facebook: facebook.com/poesindemand. De BFVW, provinsje Fryslân, de zeven Friese agrarische collectieven, Kollektivenberied Fryslân, It Fryske Gea, Friese Milieu Federatie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland steunen de campagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’.

Neem voor meer informatie over dit persbericht contact op met de BFVW, tel. 058-2504388. Of kijk op poesindemand.nl.


   Naar nieuwsoverzichtSjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...

Wethouder Soepboer en kinderburgemeester openen 15e editie educatieproject

“Het is belangrijk om je niet alleen vandaag bewust te zijn van het bijzondere landschap waarin we ons bevinden.” Met...

‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’ zoekt verhalen!

Het project 'De Wâlden op de kaart troch kultuer' zoekt verhalen! Het project De komende drie jaar wil het project...

Wat moai! activiteiten van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij Brommels!

In het laatste weekend van augustus is het weer zover, Brommels! Het Wâldpyk bramenfestijn is dit jaar op 26 en...

Vacature coördinator Particulier Natuurbeheer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar een coördinator Particulier Natuurbeheer. Als coördinator particulier natuurbeheer ben jij de centrale...

Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien....

Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte...

Bronboom als symbool voor natuur op boerenerf

Alle 40 collectieven in Nederland hebben dit jaar een een bronboom aangeboden gekregen via BoerenNatuur. Een bronboom (winterlinde) is een...

Nachtvlinder excursie NFW

De belangrijkste taak van onze leden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. Samen zetten...

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...

De Swaddekuier en genieten van de natuur

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de dupe...

Geslaagde opening natuurkijkhut

De natuur bekijken vanuit het mooiste perspectief. Dat kan vanaf nu in de verplaatsbare natuurkijkhut. In Driezum vond, bij een...

Leidraad gebiedsoffertes

Drie agrarische collectieven in Noord-Nederland: vereniging de Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen en de betrokken overheden...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in cijfers

De eerste ANLb periode is afgerond, van 2016 tot 2022, is in Nederland door 11.000 boeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

Kalender Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 april werd niet alleen het Jaarverslag 2022 uitgedeeld. Onze leden ontvingen deze avond ook...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie