Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Geplaatst op woensdag 21 juni 2023


Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor jou een interessante bijeenkomst! 

• Datum: 10 juli 2023
• Tijd: 19:30 – 21:30 uur
• Locatie: De Buorskip, Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag​

Voor het berekenen en verwaarden van CO2-vastlegging en -emissiereductie zijn tegenwoordig goede, robuuste methoden beschikbaar via de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Grondeigenaren kunnen met deze methoden projecten opzetten en de behaalde emissiereductie of vastlegging door SNK laten certificeren. Deze certificaten kunnen worden verhandeld via de vrijwillige nationale koolstofmarkt. Voor dit nieuwe verdienmodel is een toenemende belangstelling, zowel onder grondeigenaren als kopers van CO2-certificaten.

In diverse projecten werkt de Friese Milieu Federatie (FMF) samen met boeren aan agroforestry. Vanuit de projecten ‘PPS Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit’ en ‘Boeren tussen Boomwallen’ gaan we aan de slag met het verkennen van de mogelijkheden voor CO2 vastlegging en verwaarding in bomen. Voor deze projecten organiseren we daarom een informatiebijeenkomst over dit onderwerp, bedoeld voor boeren die geïnteresseerd zijn in dit nieuwe verdienmodel.


Tijdens de bijeenkomst praten we je bij over:

  • Wat is de Nationale Vrijwillige Koolstofmarkt en waarom is dit interessant voor boeren?
  • Wat houdt SNK-methode ‘Aanleg van boomweides en lijnvormige beplantingen buiten bosverband’ in?
  • Wat kan het PlatformCO2Neutraal hierin betekenen voor jou als boer?
  • Hoe kun je hier als boer ervaring mee opdoen binnen deze projecten?

Uiteraard is er volop ruimte voor al jouw vragen. Je kunt je tijdens de bijeenkomst meteen aanmelden om mee te doen aan de projecten, dit kan ook later nog.

Sprekers

Wytze van der Gaast, directeur Stichting Nationale Koolstofmarkt
Wytze van der Gaast is directeur van Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK), dat koolstofcertificaten uitgeeft voor additionele emissiereductie of koolstofvastlegging via Nederlandse projecten. Naast z’n werk voor SNK voert hij namens het bureau JIN Climate and Sustainability te Groningen onderzoeksprojecten uit voor de Europese Commissie en adviseert hij bedrijven en overheden over klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen. Wytze is daarnaast docent aan de Hanzehogeschool te Groningen in de masterprogramma’s over de energietransitie.

Wouter van Goor, senior onderzoeker bij Face the Future
Wouter van Goor is bosecoloog bij Face the Future, een organisatie gespecialiseerd in bosklimaatproject ontwikkeling en -monitoring. Wouter heeft meer dan 10 jaar ervaring met de ontwikkeling, management en monitoring van bosprojecten. Vanuit de kennis en expertise met bosklimaatprojecten en certificeringsstandaarden  is Face the Future betrokken bij de methodeontwikkelingen voor Klimaatslim bosbeheer, Revitalisering essenbossen en Aanleg van nieuw bos, boomweides en lijnvormige beplantingen buiten bosverband onder de Stichting Nationale Koolstofmarkt.

Monique Plantinga, directeur Platform CO2 Neutraal
Monique Plantinga is directeur van Platform CO2 Neutraal, op dit platform wordt vraag en aanbod van CO2-certificaten bij elkaar gebracht voor de vrijwillige nationale koolstofmarkt. Het certificaataanbod komt uit  projecten ontwikkeld met methoden van de Stichting Nationale Koolstofmarkt.  Monique vertelt kort één en ander over de markt, kopers en certificaatopbrengsten.

Kom je ook?

Wil je meer te weten komen over wat agroforestry als verdienmodel voor jouw bedrijf kan betekenen? Kom dan naar deze informatiebijeenkomst! Aanmelden kan via onderstaande knop.

Meld je hier aan


   Naar nieuwsoverzichtSjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...

Wethouder Soepboer en kinderburgemeester openen 15e editie educatieproject

“Het is belangrijk om je niet alleen vandaag bewust te zijn van het bijzondere landschap waarin we ons bevinden.” Met...

‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’ zoekt verhalen!

Het project 'De Wâlden op de kaart troch kultuer' zoekt verhalen! Het project De komende drie jaar wil het project...

Wat moai! activiteiten van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij Brommels!

In het laatste weekend van augustus is het weer zover, Brommels! Het Wâldpyk bramenfestijn is dit jaar op 26 en...

Vacature coördinator Particulier Natuurbeheer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar een coördinator Particulier Natuurbeheer. Als coördinator particulier natuurbeheer ben jij de centrale...

Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien....

Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte...

Bronboom als symbool voor natuur op boerenerf

Alle 40 collectieven in Nederland hebben dit jaar een een bronboom aangeboden gekregen via BoerenNatuur. Een bronboom (winterlinde) is een...

Nachtvlinder excursie NFW

De belangrijkste taak van onze leden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. Samen zetten...

De Swaddekuier en genieten van de natuur

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de dupe...

Geslaagde opening natuurkijkhut

De natuur bekijken vanuit het mooiste perspectief. Dat kan vanaf nu in de verplaatsbare natuurkijkhut. In Driezum vond, bij een...

Leidraad gebiedsoffertes

Drie agrarische collectieven in Noord-Nederland: vereniging de Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen en de betrokken overheden...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in cijfers

De eerste ANLb periode is afgerond, van 2016 tot 2022, is in Nederland door 11.000 boeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

Kalender Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 april werd niet alleen het Jaarverslag 2022 uitgedeeld. Onze leden ontvingen deze avond ook...

Veldexcursie Landschapsbeheer

Op woensdagmiddag 17 mei organiseren we weer een landschapsexcursie. Alles staat mooi in bloei en we hopen dan ook veel...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie