Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Geplaatst op woensdag 21 juni 2023


Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor jou een interessante bijeenkomst! 

• Datum: 10 juli 2023
• Tijd: 19:30 – 21:30 uur
• Locatie: De Buorskip, Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag​

Voor het berekenen en verwaarden van CO2-vastlegging en -emissiereductie zijn tegenwoordig goede, robuuste methoden beschikbaar via de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Grondeigenaren kunnen met deze methoden projecten opzetten en de behaalde emissiereductie of vastlegging door SNK laten certificeren. Deze certificaten kunnen worden verhandeld via de vrijwillige nationale koolstofmarkt. Voor dit nieuwe verdienmodel is een toenemende belangstelling, zowel onder grondeigenaren als kopers van CO2-certificaten.

In diverse projecten werkt de Friese Milieu Federatie (FMF) samen met boeren aan agroforestry. Vanuit de projecten ‘PPS Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit’ en ‘Boeren tussen Boomwallen’ gaan we aan de slag met het verkennen van de mogelijkheden voor CO2 vastlegging en verwaarding in bomen. Voor deze projecten organiseren we daarom een informatiebijeenkomst over dit onderwerp, bedoeld voor boeren die geïnteresseerd zijn in dit nieuwe verdienmodel.


Tijdens de bijeenkomst praten we je bij over:

  • Wat is de Nationale Vrijwillige Koolstofmarkt en waarom is dit interessant voor boeren?
  • Wat houdt SNK-methode ‘Aanleg van boomweides en lijnvormige beplantingen buiten bosverband’ in?
  • Wat kan het PlatformCO2Neutraal hierin betekenen voor jou als boer?
  • Hoe kun je hier als boer ervaring mee opdoen binnen deze projecten?

Uiteraard is er volop ruimte voor al jouw vragen. Je kunt je tijdens de bijeenkomst meteen aanmelden om mee te doen aan de projecten, dit kan ook later nog.

Sprekers

Wytze van der Gaast, directeur Stichting Nationale Koolstofmarkt
Wytze van der Gaast is directeur van Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK), dat koolstofcertificaten uitgeeft voor additionele emissiereductie of koolstofvastlegging via Nederlandse projecten. Naast z’n werk voor SNK voert hij namens het bureau JIN Climate and Sustainability te Groningen onderzoeksprojecten uit voor de Europese Commissie en adviseert hij bedrijven en overheden over klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen. Wytze is daarnaast docent aan de Hanzehogeschool te Groningen in de masterprogramma’s over de energietransitie.

Wouter van Goor, senior onderzoeker bij Face the Future
Wouter van Goor is bosecoloog bij Face the Future, een organisatie gespecialiseerd in bosklimaatproject ontwikkeling en -monitoring. Wouter heeft meer dan 10 jaar ervaring met de ontwikkeling, management en monitoring van bosprojecten. Vanuit de kennis en expertise met bosklimaatprojecten en certificeringsstandaarden  is Face the Future betrokken bij de methodeontwikkelingen voor Klimaatslim bosbeheer, Revitalisering essenbossen en Aanleg van nieuw bos, boomweides en lijnvormige beplantingen buiten bosverband onder de Stichting Nationale Koolstofmarkt.

Monique Plantinga, directeur Platform CO2 Neutraal
Monique Plantinga is directeur van Platform CO2 Neutraal, op dit platform wordt vraag en aanbod van CO2-certificaten bij elkaar gebracht voor de vrijwillige nationale koolstofmarkt. Het certificaataanbod komt uit  projecten ontwikkeld met methoden van de Stichting Nationale Koolstofmarkt.  Monique vertelt kort één en ander over de markt, kopers en certificaatopbrengsten.

Kom je ook?

Wil je meer te weten komen over wat agroforestry als verdienmodel voor jouw bedrijf kan betekenen? Kom dan naar deze informatiebijeenkomst! Aanmelden kan via onderstaande knop.

Meld je hier aan


   Naar nieuwsoverzichtBokashi, slimme inzet van groene reststromen

In het buitengebied zijn er volop groene reststromen als berm- en slootmaaisel beschikbaar. Overheden en terreinbeheerders laten dit vaak door...

Historische wandelpaden als decor van de 15e editie van de Swaddekuier

Op zaterdag 6 juli zal de 15e editie van de Swaddekuier in het teken staan van de historische wandelpaden in...

Herstel agrarisch cultuurlandschap: Doe mee

Historische landschapselementen kunnen de biodiversiteit verbeteren en ook worden ingezet voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld waterberging en...

Proef en beleef de Noardlike Fryske Wâlden op 1 juni

Laat je zintuigen prikkelen op zaterdag 1 juni in de Noardlike Fryske Wâlden. Geniet van de smaak van streekproducten, geef...

Duurzame innovaties voor minder droogteschade in Friese zandgebieden

Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met hete en droge zomers, waarbij de grondwatervoorraad onder druk...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit...

‘Bewijs dat weidevogels slachtoffer zijn van katten’

Het is hard nodig dat katten in het broedseizoen ’s nachts binnen blijven. Dat stelt Chris Smit, hoogleraar ecologie en...

Ons jaarverslag 2023 is uit: Beheer is de basis

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 16 april hebben we ons Jaarverslag 2023 uitgedeeld. In het jaarverslag vertellen we meer over...

Nieuwe borden Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onthuld door gedeputeerde Sijbe Knol

Kleurrijk en vol kenmerkende plant- en diersoorten, de nieuwe borden vormen een overzichtelijke representatie van wat groeit en bloeit in...

Eerste “Ontdek Nationaal Landschap Noardlike Fryske Walden” kaart voor wethouder Spoelstra

Voor het eerst is er een kaart waarmee je alle activiteiten in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden ontdekt. Pier Jan...

Succesvolle bomen- en struikenactie Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Ruim 13.000 bomen zijn woensdagochtend 21 februari uitgedeeld aan 86 boeren en particuliere leden in het werkgebied van Vereniging Noardlike...

Weidevogels weer welkom in de Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag werd op verschillende plekken in de Noardlike Fryske Wâlden water op het land gezet (plasdras). De weidevogels worden daarmee...

Digitaal melden beheer

Vanaf 1-1-2024 kunt u de melding van beheer zelf doen via de site www.mijnboerennatuur.nl. Bekijk in de handleiding hoe dit in...

Uitnodiging Weidevogelkennisdag Fryslân 2024

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Weidevogelkennisdag. Dit jaar staat het ochtendprogramma in het teken van...

Fijne Feestdagen!

Bureau NFW is van 22 december t/m 1 januari gesloten. Dinsdag 2 januari staan wij weer voor u klaar. Wij...

Op weg naar meer biodiversiteit in het Friese landschap

Laat (elzen-)singels, houtwallen, heggen, poelen en bomen aanplanten of herstellen Landschapselementen zoals (elzen)singels, houtwallen, heggen, poelen en solitaire bomen kunnen...

Sjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie