Houtwallen: een insectenwalhalla in agrarisch landschap

Geplaatst op dinsdag 01 oktober 2019


De houtwallen zorgen voor een grote positieve bijdrage aan de biodiversiteit in dit agrarisch landschap. Dat is de conclusie van het afstudeeronderzoek “Houtwallen: een insectenwalhalla in agrarisch landschap?” waarmee de studenten Rutger J. Diertens & Remco Ploeg onlangs aan de opleiding Diermanagement van hogeschool Van Hall Larenstein zijn afgestudeerd.

Het onderzoek voerde zij uit binnen een gebied bij Eastermar dat bestaat uit 28 houtwallen. 21 houtwallen lagen tussen twee graslandpercelen en 7 houtwallen tussen twee bouwlandpercelen. Om te kunnen beoordelen hoe het gesteld is met de insecten in het houtwallengebied hebben zij potvallen geplaatst voor het vangen van grondbewonende insecten en plakvallen voor vliegende insecten. In een transect van de houtwal tot in het gebruikte land zijn op vier plekken een potval en een plakval geplaatst: op de houtwal, direct naast de houtwal, en op 5 en 15 meter vanaf de houtwal in het aangrenzende land. Hiermee werd het mogelijk om over deze gradiënt van houtwal tot in gebruikt land te meten waar de hoogste aantallen insecten (dichtheid) zich bevonden en waar de meeste insectsoorten (soortenrijkdom) te vinden waren.

Tips voor het beheer
Uit hun onderzoek blijkt dat niet alleen de houtwal, maar ook de randen belangrijk zijn voor de variatie en de mate van stabiliteit die gewild is bij insecten. Voor het beheer liggen hier dan ook kansen om het gebied nog beter in te richten voor insectenbiodiversiteit. Het advies is dan ook om randen meer te ontzien om insecten populaties te ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan het later maaien van de randzone, minder bemesten of helemaal niet bewerken van de randen en eventueel in te zaaien met (bloeiende) kruiden om voedselbeschikbaarheid te vergroten.

Ook is gebleken dat een goede struiklaag en de aanwezigheid van de meidoorn en wilg in de houtwal een positieve invloed hebben op het voorkomen van insecten. Geadviseerd wordt om bij beheer kaalslag van de struiklaag te voorkomen en zoveel mogelijk gefaseerd snoeibeheer toe te passen. Verder is het van belang om interessante bloeiende struiken en bomen te handhaven of bij te planten.

Meer over de methode en de soorten insecten lees je in de samenvatting van hun onderzoek.

Samenvatting – Houtwallen – Een insectenwalhalla in agrarisch landschap – R Diertens R Ploeg – 2019


   Naar nieuwsoverzichtSjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...

Wethouder Soepboer en kinderburgemeester openen 15e editie educatieproject

“Het is belangrijk om je niet alleen vandaag bewust te zijn van het bijzondere landschap waarin we ons bevinden.” Met...

‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’ zoekt verhalen!

Het project 'De Wâlden op de kaart troch kultuer' zoekt verhalen! Het project De komende drie jaar wil het project...

Wat moai! activiteiten van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij Brommels!

In het laatste weekend van augustus is het weer zover, Brommels! Het Wâldpyk bramenfestijn is dit jaar op 26 en...

Vacature coördinator Particulier Natuurbeheer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar een coördinator Particulier Natuurbeheer. Als coördinator particulier natuurbeheer ben jij de centrale...

Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien....

Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte...

Bronboom als symbool voor natuur op boerenerf

Alle 40 collectieven in Nederland hebben dit jaar een een bronboom aangeboden gekregen via BoerenNatuur. Een bronboom (winterlinde) is een...

Nachtvlinder excursie NFW

De belangrijkste taak van onze leden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. Samen zetten...

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...

De Swaddekuier en genieten van de natuur

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de dupe...

Geslaagde opening natuurkijkhut

De natuur bekijken vanuit het mooiste perspectief. Dat kan vanaf nu in de verplaatsbare natuurkijkhut. In Driezum vond, bij een...

Leidraad gebiedsoffertes

Drie agrarische collectieven in Noord-Nederland: vereniging de Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen en de betrokken overheden...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in cijfers

De eerste ANLb periode is afgerond, van 2016 tot 2022, is in Nederland door 11.000 boeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

Kalender Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 april werd niet alleen het Jaarverslag 2022 uitgedeeld. Onze leden ontvingen deze avond ook...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie