Houtwallen: een insectenwalhalla in agrarisch landschap

Geplaatst op dinsdag 01 oktober 2019

De houtwallen zorgen voor een grote positieve bijdrage aan de biodiversiteit in dit agrarisch landschap. Dat is de conclusie van het afstudeeronderzoek “Houtwallen: een insectenwalhalla in agrarisch landschap?” waarmee de studenten Rutger J. Diertens & Remco Ploeg onlangs aan de opleiding Diermanagement van hogeschool Van Hall Larenstein zijn afgestudeerd.

Het onderzoek voerde zij uit binnen een gebied bij Eastermar dat bestaat uit 28 houtwallen. 21 houtwallen lagen tussen twee graslandpercelen en 7 houtwallen tussen twee bouwlandpercelen. Om te kunnen beoordelen hoe het gesteld is met de insecten in het houtwallengebied hebben zij potvallen geplaatst voor het vangen van grondbewonende insecten en plakvallen voor vliegende insecten. In een transect van de houtwal tot in het gebruikte land zijn op vier plekken een potval en een plakval geplaatst: op de houtwal, direct naast de houtwal, en op 5 en 15 meter vanaf de houtwal in het aangrenzende land. Hiermee werd het mogelijk om over deze gradiënt van houtwal tot in gebruikt land te meten waar de hoogste aantallen insecten (dichtheid) zich bevonden en waar de meeste insectsoorten (soortenrijkdom) te vinden waren.

Tips voor het beheer
Uit hun onderzoek blijkt dat niet alleen de houtwal, maar ook de randen belangrijk zijn voor de variatie en de mate van stabiliteit die gewild is bij insecten.  Voor het beheer liggen hier dan ook kansen om het gebied nog beter in te richten voor insectenbiodiversiteit. Het advies is dan ook om randen meer te ontzien om insecten populaties te ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan het later maaien van de randzone, minder bemesten of helemaal niet bewerken van de randen en eventueel in te zaaien met (bloeiende) kruiden om voedselbeschikbaarheid te vergroten.

Ook is gebleken dat een goede struiklaag en de aanwezigheid van de meidoorn en wilg in de houtwal een positieve invloed hebben op het voorkomen van insecten. Geadviseerd wordt om bij beheer kaalslag van de struiklaag te voorkomen en zoveel mogelijk gefaseerd snoeibeheer toe te passen. Verder is het van belang om interessante bloeiende struiken en bomen te handhaven of bij te planten.

Meer over de methode en de soorten insecten lees je in de samenvatting van hun onderzoek.

Samenvatting – Houtwallen – Een insectenwalhalla in agrarisch landschap – R Diertens R Ploeg – 2019

   Naar nieuwsoverzicht