Habitatanalyse van broedvogels in het coulisselandschap van de NFW

Geplaatst op maandag 09 januari 2023


Onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga heeft een artikel uitgebracht over de habitatanalyse van broedvogels in het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. In 2018 bestudeerden zij de relatie tussen broedvogels en habitatkenmerken van het kleinschalige coulisselandschap van Oost-Fryslân. Het complete Engelstalige artikel van o.a. Ernst Oosterveld leest u hier. Een Nederlandse samenvatting van het artikel volgt hieronder:

Foto: Marcel van Kammen

“Onze agrarische cultuurlandschappen hebben zwaar te lijden onder het verlies aan biodiversiteit. Om dit verlies tegen te gaan, is het belangrijk om de belangrijkste factoren te kennen die de biodiversiteit in deze landschappen beïnvloeden. Wij bestudeerden in 2018 de relaties tussen broedvogels en habitatkenmerken van de kleinschalige coulisselandschappen van Oost-Fryslân, Nederland, een typisch agrarisch landschap dat onder druk staat van schaalvergroting en habitatdegradatie. We vroegen ons af of onze bevindingen overeenkomen met resultaten van heggenstudies in andere landen. We analyseerden ook of de regeling voor agrarisch natuurbeheer effectief is voor
broedvogels.

Tijdens dit onderzoek werden broedvogels en vijftien habitatfactoren geïnventariseerd langs 170 transecten in twee verschillende regio’s in Oost-Fryslân. Er werden 19 bos – vogelsoorten en 18 struweelsoorten vastgesteld, waaronder 7 houtwalspecialisten, We vonden vijf habitatkenmerken als sleutel factoren voor broedvogelaantallen. Vier van deze factoren waren intrinsieke factoren van de singels en wallen (struikbedekking, bedekking van bramen en brandnetels, kroonomvang, breedte aan de voet) en één ruimtelijke factor (aantal hoekpunten binnen een straal van 150 m, overeenkomend met dwars verbindingen tussen singels en wallen). Vier sleutel – factoren waren dezelfde voor de twee regio’s, maar de effectgroottes verschilden tussen de factoren en de soortgroepen. Als maat voor habitatvolume (hoeveelheid habitat) komen de intrinsieke sleutelfactoren voor broedvogels in singels en wallen in Oost-Fryslân overeen met die in Groot-Brittannië en Oost-Europa, ondanks aanzienlijke verschillen in botanische samenstelling, structuur en beheer van de singels en wallen. In tegenstelling tot studies aan Britse heggen vonden wij vooral kwantitatieve sleutelfactoren en slechts één kwalitatieve factor (bedekking van bramen en brandnetels). We vonden één ruimtelijke sleutelfactor (dwarsverbindingen) en geen correlatie van vogelaantallen met de dichtheid van singels en wallen in de omgeving. We bespreken de ecologie van de sleutelfactoren met betrekking tot voedselvoorziening en broeden. We concluderen ook dat de regeling voor agrarisch natuurbeheer de belangrijkste habitatfactoren en daarmee de struweelvogels bevorderen. Implicaties van onze bevindingen zijn dat traditioneel beheer broedvogels bevordert, maar ook dat het beheer ruimte zou moeten laten voor het oud worden van bomen.”


   Naar nieuwsoverzichtSjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...

Wethouder Soepboer en kinderburgemeester openen 15e editie educatieproject

“Het is belangrijk om je niet alleen vandaag bewust te zijn van het bijzondere landschap waarin we ons bevinden.” Met...

‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’ zoekt verhalen!

Het project 'De Wâlden op de kaart troch kultuer' zoekt verhalen! Het project De komende drie jaar wil het project...

Wat moai! activiteiten van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij Brommels!

In het laatste weekend van augustus is het weer zover, Brommels! Het Wâldpyk bramenfestijn is dit jaar op 26 en...

Vacature coördinator Particulier Natuurbeheer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar een coördinator Particulier Natuurbeheer. Als coördinator particulier natuurbeheer ben jij de centrale...

Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien....

Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte...

Bronboom als symbool voor natuur op boerenerf

Alle 40 collectieven in Nederland hebben dit jaar een een bronboom aangeboden gekregen via BoerenNatuur. Een bronboom (winterlinde) is een...

Nachtvlinder excursie NFW

De belangrijkste taak van onze leden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. Samen zetten...

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...

De Swaddekuier en genieten van de natuur

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de dupe...

Geslaagde opening natuurkijkhut

De natuur bekijken vanuit het mooiste perspectief. Dat kan vanaf nu in de verplaatsbare natuurkijkhut. In Driezum vond, bij een...

Leidraad gebiedsoffertes

Drie agrarische collectieven in Noord-Nederland: vereniging de Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen en de betrokken overheden...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in cijfers

De eerste ANLb periode is afgerond, van 2016 tot 2022, is in Nederland door 11.000 boeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

Kalender Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 april werd niet alleen het Jaarverslag 2022 uitgedeeld. Onze leden ontvingen deze avond ook...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie