Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Geplaatst op donderdag 01 september 2022


Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden zo karakteriseren: rijen eiken langs kleine weilanden. De boerderijen liggen prachtig in het landschap. Op de voormalige camping Yn ‘e Lânsdouwe praten we met Fokke Benedictus (1945). Eén van onze leden van het eerste uur. Hij zat begin jaren negentig midden in de discussie over landbouw en milieu. Een discussie die nu weer heel actueel is. Dertig jaar geleden leidde de discussie ertoe dat er een vergoeding kwam voor het landschapsbeheer en het ontstaan van het huidige stelsel van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De eerste agrarische natuurverengingen ontstonden toen: Vereniging Eastermar’s Lânsdouwe en Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Achtkarspelen (VANLA). Beide verenigingen vormen de basis voor de vereniging Noardlike Fryske Wâlden die in september haar 20-jarig bestaan viert.

Fokke Benedictus

Fokke Benedictus woont nog altijd op de boerderij waar hij is geboren en heel zijn leven heeft gewerkt. Eerst met melkvee en daarna met de bijzondere Limousin vleeskoeien én waar hij samen met zijn vrouw een camping runde. Dit is het verhaal over hoe boeren dertig jaar geleden klem kwamen te zitten tussen milieuregelgeving en het ‘lucifersdoosjeslandschap van de Friese Wouden’. Het is aan een aantal pioniers te danken dat het coulisselandschap van Eastermar vrijwel intact is gebleven en nog altijd het landschap is waarin hij opgroeide. “De wereld is veranderd maar Eastermar is hetzelfde gebleven”. Hiermee legde zij de basis voor het huidige systeem van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Wat gebeurde er precies?

Een bedreiging voor het landschap
In de jaren negentig kwam er nieuw beleid. De elzensingels en houtwallen zouden verzuringsgevoelig zijn waardoor landbouw ertussen bedrijven onmogelijk leek te worden. Of de bomen moesten weg of de beperkingen die op de landbouw werden opgelegd, moesten op dit landschap worden aangepast. Door de inzet van een groep pioniers, gebeurde het laatste. Daar waren heel wat gesprekken met bestuurders voor nodig. Benedictus: “We lieten ze zien wat de regels in de praktijk betekenden. Dan liep ik met een gezelschap naar mij ammoniakreactor, zo noemde ik de veestal, de biodiversiteit zou volgens de theorie moeten afnemen hoe dichter we bij de stal kwamen maar dat bleek in de praktijk helemaal niet het geval ” zegt Benedictus grinnikend. Iemand anders vroeg een vergunning voor het plaatsen van een mestsilo aan. Die mocht niet vlakbij een rij bomen worden geplaatst. Toen hij aangaf dat ze dan maar een week later moesten terugkomen zodat hij de bomen weg kon halen, zagen ze ook in dit deze regelgeving een bedreiging voor het landschap vormde.”

De keuze voor het gebied leek te zijn dat het óf natuurland zou worden dat aan Staatsbosbeheer moest worden overgedragen, hierdoor zouden de boeren uit het gebied verdwijnen, óf dat er andere regelgeving zou komen zodat de boeren én het landschap konden blijven.

De boeren gaven aan: “Als jullie ons beperken in onze bedrijfsvoering, dan hebben jullie een probleem met het onderhoud van het landschap. Laat ons dit onderhoud maar oppakken”.

Eerste bestuur VEL (1992)

Het verhaal vertellen
De pioniers zorgden er ook voor dat er geen planologische beperkingen in het gebied zouden gelden voor bijvoorbeeld de uitbreiding van een huis of stal. Het verhaal van deze pioniers kwam rechtstreeks bij de minister (van Aartsen) terecht. “We konden hem rechtstreeks faxen. Toen kregen we het voor elkaar dat we een vergoeding konden krijgen voor het landschapsonderhoud. Hierdoor kregen anderen ook interesse en ontstonden er verschillende agrarische natuurverenigingen. Ik trok vooral op met Pieter de Jong, Geale Atsma en Taeke Hoeksma.” Het waren drukke tijden voor deze mannen: “We zijn in heel Nederland, behalve in Zeeland, geweest om ons verhaal te vertellen. “Het meest bijzondere wat gebeurde is dat de minister bij ons op bezoek wilde komen. Hij was heel erg betrokken. Toen kregen we een dag van te voren te horen dat kroonprins Willem Alexander, die op dat moment stage liep bij het ministerie van LNV, mee zou komen. Daar zaten we dan op strobalen in de stal. Prachtig was dat.”

Uiteindelijk heb ik in mijn leven meer bomen aangeplant dan gerooid” aldus Benedictus. Tijdens een jubileumbijeenkomst in 2002 sluiten VEL en VANLA en landbouwminister Cees Veerman een gebiedscontract af met boeren in de streek. De agrarische natuurverenigingen worden ondergebracht in een koepel: de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

Op vrijdag 30 september viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20-jarig bestaan met ’s middags een inhoudelijk programma voor leden en relaties en ’s avonds een feest voor haar leden. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging.


   Naar nieuwsoverzichtBokashi, slimme inzet van groene reststromen

In het buitengebied zijn er volop groene reststromen als berm- en slootmaaisel beschikbaar. Overheden en terreinbeheerders laten dit vaak door...

Historische wandelpaden als decor van de 15e editie van de Swaddekuier

Op zaterdag 6 juli zal de 15e editie van de Swaddekuier in het teken staan van de historische wandelpaden in...

Herstel agrarisch cultuurlandschap: Doe mee

Historische landschapselementen kunnen de biodiversiteit verbeteren en ook worden ingezet voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld waterberging en...

Proef en beleef de Noardlike Fryske Wâlden op 1 juni

Laat je zintuigen prikkelen op zaterdag 1 juni in de Noardlike Fryske Wâlden. Geniet van de smaak van streekproducten, geef...

Duurzame innovaties voor minder droogteschade in Friese zandgebieden

Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met hete en droge zomers, waarbij de grondwatervoorraad onder druk...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit...

‘Bewijs dat weidevogels slachtoffer zijn van katten’

Het is hard nodig dat katten in het broedseizoen ’s nachts binnen blijven. Dat stelt Chris Smit, hoogleraar ecologie en...

Ons jaarverslag 2023 is uit: Beheer is de basis

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 16 april hebben we ons Jaarverslag 2023 uitgedeeld. In het jaarverslag vertellen we meer over...

Nieuwe borden Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onthuld door gedeputeerde Sijbe Knol

Kleurrijk en vol kenmerkende plant- en diersoorten, de nieuwe borden vormen een overzichtelijke representatie van wat groeit en bloeit in...

Eerste “Ontdek Nationaal Landschap Noardlike Fryske Walden” kaart voor wethouder Spoelstra

Voor het eerst is er een kaart waarmee je alle activiteiten in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden ontdekt. Pier Jan...

Succesvolle bomen- en struikenactie Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Ruim 13.000 bomen zijn woensdagochtend 21 februari uitgedeeld aan 86 boeren en particuliere leden in het werkgebied van Vereniging Noardlike...

Weidevogels weer welkom in de Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag werd op verschillende plekken in de Noardlike Fryske Wâlden water op het land gezet (plasdras). De weidevogels worden daarmee...

Digitaal melden beheer

Vanaf 1-1-2024 kunt u de melding van beheer zelf doen via de site www.mijnboerennatuur.nl. Bekijk in de handleiding hoe dit in...

Uitnodiging Weidevogelkennisdag Fryslân 2024

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Weidevogelkennisdag. Dit jaar staat het ochtendprogramma in het teken van...

Fijne Feestdagen!

Bureau NFW is van 22 december t/m 1 januari gesloten. Dinsdag 2 januari staan wij weer voor u klaar. Wij...

Op weg naar meer biodiversiteit in het Friese landschap

Laat (elzen-)singels, houtwallen, heggen, poelen en bomen aanplanten of herstellen Landschapselementen zoals (elzen)singels, houtwallen, heggen, poelen en solitaire bomen kunnen...

Sjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie