Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

Geplaatst op vrijdag 07 juli 2023


Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte voorjaar niet veel later begon dan in 2022. In het registratiesysteem van de BFVW is over heel Friesland 10% meer Grutto geregistreerd dan vorig jaar! Het lijkt erop dat de Grutto’s die als eerste aan de leg waren de beste resultaten boeken. De laatste grutto’s, maar ook de andere hoofdsoorten, hebben last gehad van de droogte.

In de weidevogelgebieden van NFW zijn er veel percelen waarvoor de maaidatum is uitgesteld. Van de 720 ha grasland met rustperiode tot 1 juni, is voor 320 ha de maaidatum uitgesteld. Voor de 622 ha kruidenrijk grasland met rustperiode tot 15 juni is voor 155 ha de maaidatum uitgesteld. In totaal is voor 70 ha de maaidatum uitgesteld tot minstens 1 juli vanwege de vele jonge vogels. Daarnaast hebben veel beheerders de plasdrassen langer laten staan en zijn sloten met hoogwaterpeil langer verhoogd om de jonge vogels van voedsel te kunnen voorzien. Ook de plasdras bij Arjan Veenstra in Surhuizum werd verlengd.

Arjan zit in Surhuizum op de rand van ons werkgebied, tegen Groningen aan. Zo’n vier jaar doet hij hier nu aan weidevogelbeheer. Dit jaar met 14 ha greppelplasdras en ongeveer 9 ha uitgesteld maaien. Samen met beheerreggiseur Dries Nicolai en vrijwilligers van de vogelwacht wordt er afgestemd over het beheer. Op 13 juni zien ze dat er nog alarmerende weidevogels boven de greppelplasdras rondvliegen. Daarop wordt besloten een gedeelte te verlengen met twee weken. Het water is dus tot begin juli blijven staan om de jonge vogels meer tijd te geven.

Arjan vertelt over de verschillende wildcamera’s die hij in het land heeft staan. ‘Je haalt er ontzettend veel informatie uit’. Kijkend naar de beelden ziet hij broedende kieviten en kievitskuikens. Maar aan de andere kant ook de predatoren. Vorig jaar hadden we ontzettend veel last van predatie. Als we dan ontdekken dat een nest leeg is, kijken we de camerabeelden terug om te bekijken wat de oorzaak is. De vos hebben we meerdere keren duidelijk op beeld gekregen. Daarna zie je zelfs dat de kievit de lege eierdoppen zelf opruimt.

Qua landschap is het een mooie plek voor de weidevogels vertelt Arjan, er is veel variatie. ‘Grasland, bouwland, uitgesteld maaien, greppelplasdras, het is een mooie mozaïek. Niet alleen geschikt om te broeden, maar ook om de kuikens groot te brengen en te laten foerageren.’ Samen met de beheerreggiseur en vrijwilligers van de vogelwacht wordt alles in goede banen geleid, de eieren worden opgezocht en hier worden stokken bij geplaatst zodat Arjan daar in zijn werk rekening mee kan houden. Een mooi voorbeeld van de essentiële samenwerking en het inspelen op de omstandigheden om samen het beste te bieden voor de weidevogels.


   Naar nieuwsoverzichtSjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...

Wethouder Soepboer en kinderburgemeester openen 15e editie educatieproject

“Het is belangrijk om je niet alleen vandaag bewust te zijn van het bijzondere landschap waarin we ons bevinden.” Met...

‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’ zoekt verhalen!

Het project 'De Wâlden op de kaart troch kultuer' zoekt verhalen! Het project De komende drie jaar wil het project...

Wat moai! activiteiten van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij Brommels!

In het laatste weekend van augustus is het weer zover, Brommels! Het Wâldpyk bramenfestijn is dit jaar op 26 en...

Vacature coördinator Particulier Natuurbeheer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar een coördinator Particulier Natuurbeheer. Als coördinator particulier natuurbeheer ben jij de centrale...

Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien....

Bronboom als symbool voor natuur op boerenerf

Alle 40 collectieven in Nederland hebben dit jaar een een bronboom aangeboden gekregen via BoerenNatuur. Een bronboom (winterlinde) is een...

Nachtvlinder excursie NFW

De belangrijkste taak van onze leden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. Samen zetten...

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...

De Swaddekuier en genieten van de natuur

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de dupe...

Geslaagde opening natuurkijkhut

De natuur bekijken vanuit het mooiste perspectief. Dat kan vanaf nu in de verplaatsbare natuurkijkhut. In Driezum vond, bij een...

Leidraad gebiedsoffertes

Drie agrarische collectieven in Noord-Nederland: vereniging de Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen en de betrokken overheden...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in cijfers

De eerste ANLb periode is afgerond, van 2016 tot 2022, is in Nederland door 11.000 boeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

Kalender Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 april werd niet alleen het Jaarverslag 2022 uitgedeeld. Onze leden ontvingen deze avond ook...

Veldexcursie Landschapsbeheer

Op woensdagmiddag 17 mei organiseren we weer een landschapsexcursie. Alles staat mooi in bloei en we hopen dan ook veel...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie