Deelnemer gezocht: Project de Natuur Inclusieve Kringloopstal

Geplaatst op dinsdag 01 maart 2022


NFW zoekt in samenwerking met hogeschool Van Hall Larenstein naar een melkveehouder die in een vereniging van melkveehouders, kennisinstellingen en enkele relevante aanbieders van producten en diensten, stoppen wil met drijfmest en wil omschakelen naar natuurinclusieve circulaire productie.

In het project starten we een kortlopend praktijknetwerk waarin we onderzoeken wat voor de deelnemende melkveebedrijven haalbare actieplannen zijn voor het ontwikkelen van de ideale melkveestal. Er wordt een co-creatieproces opgestart waarin praktijkkennis, theoretische kennis en nieuwe en bestaande praktische oplossingsmogelijkheden ontdekt en getoetst worden. Dit levert belangrijke nieuwe inzichten op voor alle deelnemers. In het project maken alle consortiumpartners concrete plannen hoe zij hun rol in de sector voor melkveehouders die willen omschakelen kunnen versterken.

Wat vragen we van, en geven we aan de veehouders:

  • Interview en aanleveren relevante bedrijfsgegevens om huidige situatie in kaart te brengen; doorlezen tussentijds bedrijfsverslag. 4 uur eigen inzet
  • Voorbereiding voor en deelname aan startworkshop om gezamenlijk de ideale stal van de toekomst te kunnen ontwerpen. 4 uur eigen inzet
  • Uitvoeren eigen verkenning en tussentijdse terugkoppeling aan veehouders van aanpassingsplannen. 8 uur eigen inzet
  • 4 uur eigen inzet

Totale eigen inzet is 20 uur (niet vergoed).

Veehouders krijgen van hun eigen bedrijf een innovatieplan, met daarin: een intake rapport, schets van de ideale stal en een technische en financiële uitwerking van mogelijke aanpassingen en aanbevelingen voor het vervolg. Deelnemers van agro-bedrijven krijgen op de workshops inzicht in innovatieplannen van veehouders en krijgen analyserapporten m.b.t. de betrokken innovaties. Tot slot wordt er geëvalueerd hoe een vervolgproject in gang gezet kan worden. U kunt zich aanmelden door een reactie te sturen naar info@nfw.frl , graag horen wij daarbij van u wat uw motivatie is om mee te doen.


   Naar nieuwsoverzichtWeidevogels weer welkom in de Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag werd op verschillende plekken in de Noardlike Fryske Wâlden water op het land gezet (plasdras). De weidevogels worden daarmee...

Digitaal melden beheer

Vanaf 1-1-2024 kunt u de melding van beheer zelf doen via de site www.mijnboerennatuur.nl. Bekijk in de handleiding hoe dit in...

Uitnodiging Weidevogelkennisdag Fryslân 2024

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Weidevogelkennisdag. Dit jaar staat het ochtendprogramma in het teken van...

Fijne Feestdagen!

Bureau NFW is van 22 december t/m 1 januari gesloten. Dinsdag 2 januari staan wij weer voor u klaar. Wij...

Op weg naar meer biodiversiteit in het Friese landschap

Laat (elzen-)singels, houtwallen, heggen, poelen en bomen aanplanten of herstellen Landschapselementen zoals (elzen)singels, houtwallen, heggen, poelen en solitaire bomen kunnen...

Sjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...

Wethouder Soepboer en kinderburgemeester openen 15e editie educatieproject

“Het is belangrijk om je niet alleen vandaag bewust te zijn van het bijzondere landschap waarin we ons bevinden.” Met...

‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’ zoekt verhalen!

Het project 'De Wâlden op de kaart troch kultuer' zoekt verhalen! Het project De komende drie jaar wil het project...

Wat moai! activiteiten van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij Brommels!

In het laatste weekend van augustus is het weer zover, Brommels! Het Wâldpyk bramenfestijn is dit jaar op 26 en...

Vacature coördinator Particulier Natuurbeheer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar een coördinator Particulier Natuurbeheer. Als coördinator particulier natuurbeheer ben jij de centrale...

Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien....

Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte...

Bronboom als symbool voor natuur op boerenerf

Alle 40 collectieven in Nederland hebben dit jaar een een bronboom aangeboden gekregen via BoerenNatuur. Een bronboom (winterlinde) is een...

Nachtvlinder excursie NFW

De belangrijkste taak van onze leden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. Samen zetten...

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...

De Swaddekuier en genieten van de natuur

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de dupe...
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie