Bijeenkomst schouwcommissie

Geplaatst op woensdag 09 maart 2022

Deze week hadden we een bijeenkomst met onze schouwcommissie bij NFW-lid Folkert Algra. We hebben samen teruggeblikt op het beheerjaar 2021 en ervaringen uitgewisseld: wat is er geschouwd, wat waren veel voorkomende afwijkingen, waar liepen schouwers tegenaan? Ook gingen we het veld in om te bekijken of we landschapselementen hetzelfde beoordelen. Zo optimaliseren we de kwaliteit van de schouw en zorgen we dat we samen op 1 lijn zitten.

De meest voorkomende afwijkingen die de schouwers in 2021 tegenkwamen:

  • Te weinig indicatorsoorten in de kruidenrijke graslandrand
  • Onvoldoende of onjuiste afrastering bij de landschapselementen
  • Bedekkingsgraad onjuist (elementen met geen of te weinig bomen)
  • Snoei-/maaiafval in het element
  • Bemeste kruidenrijke randen

 

Andere vragen waar schouwers tegenaan liepen:

Hoe ga je ermee om wanneer er bij het uitrijden van ruige mest ook veel kuilresten mee uitgereden worden?
Er staat niet specifiek in het pakket dat het niet mag, maar het heeft de voorkeur dat het om (strorijke) vaste mest gaat en dus niet om kuilresten. Wanneer geconstateerd wordt dat er voornamelijk kuilresten uitgereden zijn, is het voorstel om de beheerder te vragen bij een volgende keer het aandeel kuilresten zo klein mogelijk te houden en vooral strorijke vaste mest uit te rijden. Ook wanneer er veel afval zoals kuilplastic in de uitgereden ruige mest zit, moeten de schouwers dat bij de beheerder melden en aangeven dat dat verwijderd moet worden.

Verder gaven schouwers aan dat ze soms hele korte landschapselementjes tegenkomen waar maar weinig bomen staan. Is het dan wel zo nuttig die in beheer te hebben? Als ze verder aansluiten op het netwerk van landschapselementen, dan is het niet zo’n probleem. Maar wanneer het losstaande elementen zijn dan is het goed om met de beheerder in overleg te gaan over het nut van het hebben van een ANLb-pakket op zo’n ‘landschapselement’.

   Naar nieuwsoverzicht