Netwerk Praktijkbedrijven

Voor het netwerk praktijkbedrijven is Jelle Pilat bedrijfsbegeleider bij 4 ambassadeursbedrijven om met behulp van de Kringloopwijzer stikstof- en methaanuitstoot terug te dringen. Dit doen we door te kijken naar de praktijksituatie van het bedrijf en door middel van bedrijfsgesprekken een verdere reductie te kunnen behalen. De ambassadeursbedrijven krijgen via de begeleiders informatie over de ervaringen die worden opgedaan bij de demonstratie- en onderzoeksbedrijven in het project. Binnen het project willen we in 2024 een reductie van 20% tot 30% behalen ten opzichte van de resultaten uit 2020. Dit gaan we realiseren bij de demonstratiebedrijven uit het project. Op de onderzoeksbedrijven worden nog niet bewezen methoden bemonsterd en gemeten. De nieuwe inzichten die uit het project worden opgedaan kunnen potentieel weer als maatregel worden toegepast om verdere reducties te kunnen realiseren. Nieuws vanuit dit netwerk gaan we ook delen in onze nieuwsbrief.

Meer informatie over het project, en ook praktische tips en maatregelen zijn te vinden op: https://www.netwerkpraktijkbedrijven.nl/

Contactpersoon NFW: Jelle Pilat, themacoördinator M: 06 – 4038 3350 E: jpilat@nfw.bm


Financiering
Het project ‘Netwerk Praktijkbedrijven’ is een initiatief van LTO Noord en Wageningen University & Research.
De financiering is afkomstig van het ministerie van LNV. Het project maakt deel uit van de programmatische aanpak ‘Integraal Aanpakken’ als onderdeel van het LNV-Klimaatbeleid.

 

 

 

 

Netwerk Praktijkbedrijven maakt deel uit van

Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Kruiden tussen de Coulissen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie