Natuer mei de Mienskip

Vanuit het Kollektivenberied Fryslân en op basis van de NFW activiteiten op het gebied van Particulier Natuurbeheer, is NFW partner in het programma Natuer mei de Mienskip. Onder deze naam werken 11 organisaties samen aan het realiseren van het Natuur Netwerk Nederland. Nieuw in deze aanpak is dat de eindbeheerder/grondeigenaar centraal staat.

Hiervoor wordt in het gebied rondom de Burgumer Mar en de Leijen een proef gedaan. De praktijkervaringen in het gebied en de bedrijfsvoering vormen daarbij het uitgangspunt. Op dit moment vinden verschillende keukentafelgesprekken en kleine bijeenkomsten plaats. Zodra het over een specifiek gebied gaat, worden de betrokken grondeigenaren hierover persoonlijk geïnformeerd. Kijk voor meer informatie op www.natuermeidemienskip.nl.

Doel: Een groen Fryslân, waar het goed gaat met de biodiversiteit en waar het goed boeren is.
Doorlooptijd: 2019 t/m 2027
Contactpersoon NFW: Wout van Vulpen E wvvulpen@nfw.bm

Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Kruiden tussen de Coulissen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Meer uit Mest, Minder CO2

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie