De Nije Miensker

Verbindt boer en burger

Noordoost-Fryslân geniet ook na Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 van het project ‘De Nije Miensker’. In het project komt aan bod hoe de inwoners hier leven, wonen en werken in een duurzaam landschap.

Met De Nije Miensker willen de initiatiefnemers de kloof tussen boeren en burgers overbruggen. De samenwerkende partijen laten de mensen het landschap ervaren door kunst, cultuur, landschap en biodiversiteit aan elkaar te verbinden. “Wij willen de verbinding leggen tussen de mienskip en het land waarin men leeft en werkt”, verduidelijkt voorzitter Albert van der Ploeg van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). “Het project sluit naadloos aan bij de ambitie en visie van onze vereniging: een vitale landbouw, wonen en werken, in wisselwerking met landschap, biodiversiteit en beleving.” De Nije Miensker is een gezamenlijk initiatief van de NFW, Stichting Markant Friesland, Ecologisch Onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga bv, Staatsbosbeheer, Partycentrum/Cultureel Centrum ‘De Pleats’, Botanische tuin De Kruidhof en Scherjon’s Klompenmakerij en Klompenmuseum.

Oud Fries woord
Miensker is een oud Fries woord. Miensker of meenschar was vroeger gemeenschappelijk gebruikte grond, waar het vee werd ingeschaard of die gemeenschappelijk werd gehooid. Waar de miensker vroeger exclusief betrekking had op de boerengemeenschap en boerenfuncties diende, past tegenwoordig beter de betekenis van multifunctionele gebruiksruimte voor landbouw, recreatie en biodiversiteit. “Van exclusief agrarisch grondgebied naar publieke ruimte. Een ontwikkeling die wij als uitdaging zien. Wij geven graag nieuwe inhoud aan het woord miensker”, aldus Van der Ploeg.

Projecten die onder “Nije Miensker” zijn uitgevoerd zijn o.a.

WOODLandart in Smallingerland

Het typerende coulisselandschap van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden was in 2018 uitgangspunt voor het project WOODLandart. Inwoners van het gebied maakten samen met een kunstenaar zes kunstobjecten van natuurlijke materialen. De kunstobjecten staan op bijzondere plaatsen verdeeld door het landschap in Nijega, Oudega, Drachtstercompagnie, Boornbergum en de Veenhoop.
De kunstwerken van de Smalle Ee en Rottevalle zijn inmiddels verwijderd.

Fotograaf: Sjoukje Postma

‘Djippe Leafde’ – Nijega
Centrale As, 9219 VS in Nijega

‘Majestueus’ – Drachtstercompagnie
Tsjerkebuorren 52, 9222 NJ in Drachtstercompagnie

‘Mei it sicht op moarn’ – Boornbergum
De Trisken, 9212 RS t.h.v. de Blêdlok in Boornbergum

‘Dûnsjende Kraenfûgels’ – De Veenhoop
Kraenlânswei 15, 9215 VZ in De Veenhoop

In 2019 heeft de gemeente Smallingerland het project met nog een aantal kunstwerken uitgebreid. Hiervan is een nieuwe fietsroute gemaakt. Lees meer hierover op deze pagina.

LandschapsSymfonie ‘de Proeve’
Het betoverende coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden vormde op 30 juni 2019 het toneel van een muzikaal sprookje (regie: Janneke de Haan). Tussen de elzensingels, houtwallen en pingo’s was iets aan de hand, er lag gevaar op de loer. Samen met een reusachtige half-boom-half-mens-man – die kan praten met het landschap – maakte het publiek een muzikale omzwerving met medewerking van fanfare Joost Wiersma en een speciaal voor deze gelegenheid opgericht koor.

© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie