Wandelen

De kleinschaligheid van het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden maakt het gebied zeer geschikt voor wandelen en fietsen. Er is een dicht net van wegen en paden, de landschapselementen bieden veel beschutting en zorgen voor de nodige afwisseling tijdens het wandelen en fietsen in het gebied. Het gebied heeft een rijke flora en fauna.

De wandelmogelijkheden in het gebied zijn eigenlijk onbegrensd. Het dichte paden en wegensysteem in het gebied, maakt het mogelijk om overal korte en langere wandelingen uit te stippelen.

Streekpad Noardlike Fryske Wâlden

Voor de ultieme wandelbeleving door het ‘smûke’ coulisselandschap loop je het verrassende Streekpad Noadlike Fryske Wâlden, een 165 km lange routestructuur door het Nationaal Landschap. NFW heeft dit streekpad in samenwerking met de landelijke stichting Wandelnet en initiatiefnemers Jaap en Anneke Jongejan ontwikkeld. In het voorjaar van 2018 heeft weerman en NFW-ambassadeur Gerrit Hiemstra deze nieuwe trekpleister van het Nationaal Landschap feestelijk geopend.

De route heeft als startpunt Burgum en voert via Feanwâldsterwâl naar de Trynwâlden. Langs de oude halepaden bij Damwâld, de Zwagermieden en Westergeest komt het Streekpad in Kollum en Buitenpost. De route gaat langs Veenklooster en loopt vervolgens via Rottevalle en Eastermar naar het Nationaal Park de Alde Feanen. Via Sumar komt de Wandelaar vervolgens weer in Burgum.

De route staat beschreven in de wandelgids ‘Streekpad Noardlike Fryske Wâlden’. De gids vertelt het verhaal over het Nationaal Landschap, dat wordt getypeerd door kleinschalig boerenland met rijke flora en fauna, opvallend door zijn kleine percelen, omzoomd door houtwallen, elzensingels en braamstruiken. Daarnaast vind je in de gids de rijke cultuurhistorie van het Nationaal Landschap, waaronder de volksverhalen en halepaden: oude verbindingsroutes die bewoners gebruikten om via andermans erf zo snel mogelijk naar kerk, school of winkel te kunnen lopen.

Andere leuke suggesties om te wandelen zijn:

  • In het boekje ‘Swalk-Rûtes’ ‘De Noardlike Wâlden’ zijn 15 wandelroutes beschreven. In dit boekje, opgesteld door de Vereniging Kleine Dorpen in samenwerking met de Verenigingen voor Dorpsbelangen, wordt naast een algemene beschrijving van het gebied, per route een beschrijving gegeven van wat er onderweg te zien is. Het boekje is o.a. verkrijgbaar bij de plaatselijke TIP’s en in de boekhandel. De lengte van deze routes varieert van 5 km tot 17 km.
  • Rond het themapark De Spitkeet in Harkema zijn een aantal wandelroutes uitgezet die u bij De Spitkeet kunt krijgen.
  • Verder is er de Wandel- en fietskaart Fryslân waarop de wandel- en fietspaden in heel Friesland zijn weergegeven. Deze kaart is bij de TIP’s en de boekhandel verkrijgbaar. Op de kaart staan ook de musea, states en terpen.
  • Wandelroutes rondom Eastermar http://tip-eastermar.nl/wandelen/wandelroutes
  • Wandelroute Bûtenfjild-Wetterwâlden
  • Freek Vonk wandelroute (De Alde Feanen)
  • Memory Route Tytsjerksteradiel (audio tour)

Kijk voor meer activiteiten in de Noordelijke Friese Wouden ook op eropuitinfriesland.nl