Wandelen

De kleinschaligheid van het smûke (knusse) coulisselandschap in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden maakt het gebied zeer geschikt voor wandelen en fietsen. Er is een dicht netwerk van wegen en paden en de boomwallen en elzensingels bieden veel beschutting en zorgen voor de nodige afwisseling tijdens het wandelen en fietsen in het gebied. Het gebied heeft een rijke flora en fauna.

De wandelmogelijkheden in het gebied zijn eigenlijk onbegrensd. Het dichte paden en wegensysteem in het gebied, maakt het mogelijk om overal korte en langere wandelingen uit te stippelen.

Streekpad Noardlike Fryske Wâlden
Voor de ultieme wandelbeleving door het ‘smûke’ coulisselandschap loop je het verrassende Streekpad Noadlike Fryske Wâlden, een 165 km lange routestructuur door het Nationaal Landschap. Vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft dit streekpad in samenwerking met de landelijke stichting Wandelnet en initiatiefnemers Jaap en Anneke Jongejan ontwikkeld. In het voorjaar van 2018 heeft weerman en ambassadeur van de vereniging Gerrit Hiemstra deze nieuwe trekpleister van het Nationaal Landschap feestelijk geopend.

De route heeft als startpunt Burgum en voert via Feanwâldsterwâl naar de Trynwâlden. Langs de oude halepaden bij Damwâld, de Zwagermieden en Westergeest komt het Streekpad in Kollum en Buitenpost. De route gaat langs Veenklooster en loopt vervolgens via Rottevalle en Eastermar naar het Nationaal Park de Alde Feanen. Via Sumar komt de wandelaar vervolgens weer in Burgum.

De route staat beschreven in de wandelgids ‘Streekpad Noardlike Fryske Wâlden’. De gids vertelt het verhaal over het Nationaal Landschap, dat wordt getypeerd door kleinschalig boerenland met rijke flora en fauna, opvallend door zijn kleine percelen, omzoomd door houtwallen, elzensingels en braamstruiken. Daarnaast vind je in de gids de rijke cultuurhistorie van het Nationaal Landschap, waaronder de volksverhalen en halepaden: oude verbindingsroutes die bewoners gebruikten om via andermans erf zo snel mogelijk naar kerk, school of winkel te kunnen lopen.

Kijk voor meer wandelactiviteiten in de Noarlike Fryske Wâlden ook op www.eropuitinfriesland.nl