De Nije Miensker

Verbindt boer en burger

Noordoost-Fryslân kon tijdens en na Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 genieten van het project ‘De Nije Miensker’. In het project komt aan bod hoe de inwoners hier leven, wonen en werken in een duurzaam landschap. In 2018 kon men meedoen aan WOODlandart en de opmaat naar de Proeve van de LandschapsSymfonie die in 2019 plaatsvond.

Met De Nije Miensker willen de initiatiefnemers de kloof tussen boeren en burgers overbruggen. De samenwerkende partijen laten de mensen het landschap ervaren door kunst, cultuur, landschap en biodiversiteit aan elkaar te verbinden. “Wij willen de verbinding leggen tussen de mienskip en het land waarin men leeft en werkt”, verduidelijkt voorzitter Albert van der Ploeg van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). “Het project sluit naadloos aan bij de ambitie en visie van onze vereniging: een vitale landbouw, wonen en werken, in wisselwerking met landschap, biodiversiteit en beleving.” De Nije Miensker is een gezamenlijk initiatief van de NFW, Stichting Markant Friesland, Ecologisch Onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga bv, StaatsbosbeheerPartycentrum/Cultureel Centrum ‘De Pleats’, Botanische tuin De Kruidhof en Scherjon’s Klompenmakerij en Klompenmuseum.

Oud Fries woord
Miensker is een oud Fries woord. Miensker of meenschar was vroeger gemeenschappelijk gebruikte grond, waar het vee werd ingeschaard of die gemeenschappelijk werd gehooid. Waar de miensker vroeger exclusief betrekking had op de boerengemeenschap en boerenfuncties diende, past tegenwoordig beter de betekenis van multifunctionele gebruiksruimte voor landbouw, recreatie en biodiversiteit. “Van exclusief agrarisch grondgebied naar publieke ruimte. Een ontwikkeling die wij als uitdaging zien. Wij geven graag nieuwe inhoud aan het woord miensker”, aldus Van der Ploeg.