Landschapsherstelproject met Landschapsbeheer Friesland

Het project heeft als doel het herstellen en aanleggen en daardoor behouden van een substantieel deel van de landschapselementen binnen het leefgebied droge dooradering. Daarmee wordt de structuur en soortensamenstelling (bomen en struiken) versterkt van zowel van de elementen zelf, als ook de structuur van het netwerk van landschapselementen op landschapsschaal. Nevendoel is de borging van het onderhoud door kennis daarvan uit te dragen naar de deelnemers en de deelnemers bewust te maken van de waarde van het landschap. Klik hier voor meer informatie.

Doel: Herstellen, aanleggen en behouden van landschapselementen binnen het leefgebied droge dooradering
Looptijd: 2017 tot 2021

Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Kruiden tussen de Coulissen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie