Landschapsherstelproject met Landschapsbeheer Friesland

Het project heeft als doel het herstellen en aanleggen en daardoor behouden van een substantieel deel van de landschapselementen binnen het leefgebied droge dooradering. Daarmee wordt de structuur en soortensamenstelling (bomen en struiken) versterkt van zowel van de elementen zelf, als ook de structuur van het netwerk van landschapselementen op landschapsschaal. Nevendoel is de borging van het onderhoud door kennis daarvan uit te dragen naar de deelnemers en de deelnemers bewust te maken van de waarde van het landschap. Klik hier voor meer informatie.

Doel: Herstellen, aanleggen en behouden van landschapselementen binnen het leefgebied droge dooradering
Looptijd: 2017 tot 2021