Landschapsherstel gebiedsontwikkeling de Centrale As

In het landschapsherstelproject van de Centrale As heeft de provincie Fryslân de handen ineengeslagen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) en Ingenieursbureau Antea Group om te werken aan een toekomstgerichte ontwikkeling van het landschap rondom de Centrale As. Samen met landschapseigenaren en -gebruikers wordt gekeken naar de mogelijkheden van het herstellen van landschapselementen. Dit landschapsherstel bestaat uit het groot onderhoud en planten van singels, houtwallen en het herstel van poelen en pingo’s.

Voor grondeigenaren biedt dit een mooie kans om, geheel kosteloos, de landschapselementen te laten herstellen.

Inschrijven

Voor meer informatie of direct inschrijven kunt u contact opnemen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden:

• Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur: 0511-745200
• Per e-mail: info@nfw.bm

Informatie opvragen kan ook bij de Provincie Fryslân – Gebiedsontwikkeling De Centrale As via landschapdca@fryslan.frl

Kaart gebied DCA

Onderstaand de kaart met grond van grondeigenaren binnen het gebied van de gebiedsontwikkeling van De Centrale As

In 2019 heeft een aantal informatieavonden plaatsgevonden en hebben ongeveer 100 deelnemers zich gemeld. Mogelijk wordt er in 2020 nog een inschrijfronde georganiseerd.

Doel: Landschapsherstel rond de Centrale As
Doorlooptijd: t/m 2020

Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Kruiden tussen de Coulissen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie