Landschapsherstel

In het landschapsherstelproject van de Centrale As heeft de provincie Fryslân de handen ineengeslagen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) en Ingenieursbureau Antea Group om te werken aan een toekomstgerichte ontwikkeling van het landschap rondom de Centrale As. Samen met landschapseigenaren en -gebruikers wordt gekeken naar de mogelijkheden van het herstellen van landschapselementen. Dit landschapsherstel bestaat uit het groot onderhoud en planten van singels, houtwallen en het herstel van poelen en pingo’s.

Voor grondeigenaren biedt dit een mooie kans om, geheel kosteloos, de landschapselementen te laten herstellen

Informatiebijeenkomsten

Bent u grondeigenaar met grond binnen het gebied van de gebiedsontwikkeling Centrale As en wilt u vrijblijvend meer informatie over het landschapsherstel? Dan bent van harte welkom op één van onze informatiebijeenkomsten op:

Dinsdag 5 november 2019
De Pleats, Schoolstraat 82 Burgum

Woensdag 6 november 2019
De Kruisweg, Haadwei 42 Damwâld

Donderdag 14 november 2019
’t Dûke Lûk, De Wâl 13 Feanwâldsterwâl

De avonden beginnen om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur).

Inschrijven

Voor meer informatie of direct inschrijven kunt u contact opnemen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden:

• Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur: 0511-745200
• Per e-mail: info@noardlikefryskewalden.nl

Informatie opvragen kan ook bij de Provincie Fryslân – Gebiedsontwikkeling De Centrale As via landschapdca@fryslan.frl

Kaart gebied DCA

Onderstaand de kaart met grond van grondeigenaren binnen het gebied van de gebiedsontwikkeling van De Centrale As