Koeien en Kruiden

In 2019 is er doorgewerkt aan het project Koeien en Kruiden. Dit gebeurde in samenwerking met onderwijsinstelling Van Hall Larenstein. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar de effecten van kruidenrijk grasland op koegezondheid, economie, ecologie en bodem. Daarnaast zijn de ervaringen van de betrokken boeren een belangrijk onderdeel in het onderzoek.

Door studenten is er onderzoek gedaan naar vegetatiesamenstelling, grasopbrengst en voederwaarde. Daarnaast is er veldwerk verricht naar vliegende insecten en insecten op de grond en peilbeheer. Ook is inzicht verkregen in bedrijfseconomische kosten en baten van de toepassing van kruidenrijk grasland in de bedrijfsvoering.

Vijf bedrijven waar onderzoek gedaan wordt naar de effecten van kruidenrijk grasland, zijn groepsgewijs vergeleken met vijf bedrijven die geen kruidenrijk grasland toepassen in de bedrijfsvoering. De kennis die is opgedaan, wordt via o.a. veldwerkplaatsen gedeeld. In 2019 is binnen NFW bij één deelnemer aan het project een veldwerkplaats georganiseerd. Hier stond het inzaaien en beheren van kruidenrijk grasland centraal.

Doel: Transitie naar kruidenrijk grasland
Doorlooptijd: 2017 t/m 2020
Contactpersoon NFW: Evie van der Velde E evdvelde@nfw.bm

Kijk voor meer informatie over dit project op de website van Hogeschool Van Hall Larenstein.
Lees hier het nieuwsbericht van 3 juni 2021.

Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Kruiden tussen de Coulissen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie