GO GRASS

Het GO-GRASS project is een Europees project waarbij in verschillende landen onderzoek wordt gedaan naar nieuwe toepassingen voor het verwerken van laagwaardige grasstromen, denk bijvoorbeeld aan natuur- en bermgras. In het Nederlandse onderdeel proberen we eiwitarm gras te vergisten en de vezels in te zetten voor de papierindustrie. Door het vergisten worden de eiwitten omgezet in biogas, de vezels vergisten langzamer waardoor deze voor een duurzamere toepassing kunnen worden ingezet. Deze vormen van verwerking zijn echter nog niet eerder in combinatie met elkaar ingezet. Daarnaast zal worden gekeken hoe er een schoon product zonder afvalstoffen kan worden verkregen. De ervaringen worden met de andere landen in de pilot gedeeld. In het buitenland vinden weer andere onderzoeken plaats voor  het duurzaam verwerken van laagwaardige grasstromen, denk bijvoorbeeld aan eiwitraffinage, pyrolyse of het voorbewerken van gras om het als boxenstooisel geschikter te maken.

Nederlandse inbreng
In Nederland is er een grote hoeveelheid bermgras en natuurgras aanwezig. Dit wordt steeds minder gebruikt als duurzame biomassastroom omdat er ook wel eens verontreinigingen in voor komen. Belangrijk in het project is dat het geoogste gras wordt gereinigd van metalen blikken, kunststoffen enz. Over het algemeen wordt het gras twee keer per jaar geoogst in de periode mei/juni en in september/oktober. Om het gras geschikt te maken voor verwerking in de papierindustrie, moeten de eiwitten uit het product worden gehaald. Dit willen we via fermentatietechnologie van ACRRES (Application Center for Renewable Resources van Wageningen University and Research) doen. Het digestaat kan worden gescheiden in een waterige fractie die zal worden gebruikt als kunstmest en een vaste fractie. Uit de vaste fase worden de vezels geëxtraheerd om verder te worden verfijnd tot een kwaliteit die past bij de toepassingen voor het gebruik van papierproducten. Deze vezels worden gescheiden en verfijnd naar vezels met de kwaliteit die geschikt is voor de productie van papiermateriaal (figuur 1).

Voor het Internationale GO-GRASS project was NFW in oktober 2019 aanwezig bij een startbijeenkomst in Brussel.

Doel: Toepassing voor laagwaardige grasstromen
Doorlooptijd: 2019 – 2025
Contactpersoon NFW: Jelle Pilat, themacoördinator M: 06 – 4038 3350 E: jpilat@nfw.bm

 

Kijk voor meer informatie op de website van Go Grass. Of bekijk hier de GO-GRASS introductie video voor een impressie van het project.
GO-GRASS is ook te volgen op social media:
Linkedin
Twitter
Instagram

Dit project wordt medegefinancierd door het Europese project Horizon 2020

Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Kruiden tussen de Coulissen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie