GO GRASS

GO GRASS is een internationaal project waarbij in verschillende landen via een pilot de verwerking van vooral laagwaardige grasstromen, zoals natuur- en bermgras, wordt onderzocht. In Nederland gaat het om het gebruik van de vezels uit gras om die geschikt te maken voor papier en/of verpakkingsmateriaal.

In Nederland is er een grote hoeveelheid bermgras en natuurgras aanwezig. Dit wordt steeds minder gebruikt als duurzame biomassastroom omdat er ook wel eens verontreinigingen in voor komen. Belangrijk in het project is dat het geoogste gras wordt gereinigd van metalen blikken, kunststoffen enz. Over het algemeen wordt het gras twee keer per jaar geoogst in de periode mei/juni en in september/oktober. Om het gras geschikt te maken voor verwerking in de papierindustrie, moeten de eiwitten uit het product worden gehaald. Dit willen we wia fermentatietechnologie van ACRRES (Application Center for Renewable Resources van Wageningen University and Research) doen. Het digestaat kan worden gescheiden in een waterige fractie die zal worden gebruikt als kunstmest en een vaste fractie. Uit de vaste fase worden de vezels geëxtraheerd om verder te worden verfijnd tot een kwaliteit die past bij de toepassingen voor het gebruik van papierproducten. Deze vezels worden gescheiden en verfijnd naar vezels met de kwaliteit die geschikt is voor de productie van papiermateriaal.

De uitkomsten van de Nederlandse pilot worden vervolgens gedeeld met de andere Europese partners. In de buitenlandse pilots worden andere aspecten van gras uitgezocht zoals andere persmethoden om boxenstrooisel te genereren uit gras, eiwitraffinage en pyrolyse (vergassen van materiaal).

Voor het Internationale GO-GRASS project was NFW in oktober 2019 aanwezig bij een startbijeenkomst in Brussel.

Doel: Toepassing voor laagwaardige grasstromen
Looptijd: 2019 – 2022

Kijk voor meer informatie op de website van Go Grass.