GLB-pilot Hoe? Zo!

Begin 2019 is NFW, samen met de collectieven Midden Groningen en Groningen West achter de schermen gestart met de GLB-pilot Hoe? Zo! Gewaardeerde landbouw vanuit markt en maatschappij ondersteund door een eenvoudig en geregionaliseerd GLB. Vanaf 2021 gaat er een nieuw GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) van start. Landelijk worden meerdere pilots gedraaid om input te leveren aan het ministerie van LNV over hoe het nieuwe GLB eruit moet komen te zien.

De pilot van NFW en de Groninger collectieven richt zich onder andere op het ontwikkelen, testen en demonstreren van een planvormings- en sturingssystematiek waarbij maatregelen die bijdragen aan de doelen en ambities van het toekomstige GLB op bedrijfs- en deelgebiedsniveau op elkaar worden afgestemd om tot een optimaal resultaat te komen. Een gebiedsproces met gebiedspartijen en een boerendenktank leveren binnen de pilot informatie, kennis en een kritische blik op hetgeen we ontwikkelen.

Gebiedspartijen die betrokken zijn bij het proces zijn onder meer de gemeenten, Wetterskip Fryslân en LTO. De boerendenktank bestaat uit een aantal boeren verspreid uit het gebied van de NFW en hebben een verschillende achtergrond. De eerste bijeenkomsten van zowel de gebiedspartijen als de boerendenktank hebben plaatsgevonden en beloven een goede, inspirerende samenwerking binnen deze GLB-pilot.