Doelsoorten

Het agrarisch natuurbeheer is bedoeld voor het herstel, behoud en verbeteren van leefgebieden van vaak kwetsbare dieren. In de Noardlike Fryske Wâlden zijn dit amfibieën, reptielen en vogels. We richten ons volgens het natuurbeheerplan per leefgebied op onderstaande soorten.

DROGE DOORADERING

Broedvogels

Niet-broedvogels

Vleermuizen


NATTE DOORADERING

 


OPEN GRASLAND

 


OPEN AKKERLAND

 


 

Kaart werkgebied

Leefgebied Klimaat en Water

Leefgebied Open Akkerland

Leefgebied Open Grasland

Leefgebied Natte Dooradering

Leefgebied Droge Dooradering

Pakketten 2024

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie