Color Circle

Het project Color Circle is bedoeld om de circulaire economie te stimuleren. Binnen Europa zien we dat hier verschillend invulling aan wordt gegeven en dat er veel van elkaar kan worden geleerd. Het project is bedoeld om ervaringen met elkaar te delen en hier duidelijk mee te communiceren. Het Fjildlab is een uniek programma waarbij invulling wordt gegeven aan de biobased economie en circulariteit. Vandaar dat het Fjildlab zeer interessant is voor de Color Circle projectpartners. In het project wordt met zes partners uit vijf verschillende landen gewerkt aan het project. Het Color Circle project wordt gefinancierd door EU-Interreg.  De partners komen uit Nederland, Spanje, Frankrijk, Roemenië en Tsjechië.

Doel: stimuleren circulaire economie
Doorlooptijd: 2019 tot heden
Contactpersoon NFW: Jelle Pilat, themacoördinator M: 06 – 4038 3350 E: jpilat@nfw.bm

Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Kruiden tussen de Coulissen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie