Biodiversiteitsmonitor

De Biodiversiteitsmonitor is een model wat onder andere gebruikt wordt in het geïntroduceerde beloningssyseem Foqus Planet (Friesland Campina). In eerdere stadia heeft NFW meegedaan in projecten om ervaringen op te doen met het model en om adviezen te geven voor verbetering. Bij presentatie van de maatregelenlijst bleek dat de landschapsbeheerpakketten zeer ondergewaardeerd werden.

NFW heeft in samenwerking met enkele vooraanstaande leden via o.a. Boerennatuur en Friesland Campina input kunnen leveren, wat ertoe heeft geleid dat er een hogere wegingsfactor is geïntroduceerd. In 2020 zijn er verschillende boeren in het NFW werkgebied die aan de kwaliteitsvoorwaarden van Planet Proof voldoen. NFW voert hiervoor werkzaamheden uit die te maken hebben met intekenen van beheer en schouw. Friesland Campina en Boerennatuur (koepel van alle collectieven in Nederland) hebben hiervoor afspraken gemaakt. Deze werkzaamheden voert NFW uit voor een klein aantal boeren die uit de steekproef van Friesland Campina komen.

Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Kruiden tussen de Coulissen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie