Better Wetter

Er zijn in het kader van het project Better Wetter proeven gedaan met alternatieve gewassen op veengronden met een verhoogd waterpeil. Met dit project wordt onderzocht welke gewassen kansrijk zijn voor teelt op natte veengrond en wordt er ook gekeken naar de afzetmogelijkheden van deze gewassen. De proeven zijn nauw verbonden aan het Valuta voor Veen project.

Doel
: Veenoxidatie wordt tegengegaan en dat de percelen nog kunnen worden gebruikt voor productiedoeleinden
Looptijd: tot heden

Kijk voor meer informatie op www.betterwetter.nl