Better Wetter

Binnen dit project zijn verschillende proeven gedaan met alternatieve gewassen op veengronden met een verhoogd waterpeil. Deze vinden zowel op proefpercelen in agrarisch gebied als in natuurgebieden plaats. Met dit project wordt onderzocht welke gewassen kansrijk zijn voor teelt op natte veengrond en wordt er ook gekeken naar de afzetmogelijkheden van deze gewassen. Zo wordt er gekeken naar de toepasbaarheid van lisdodde als isolatiemateriaal. Ook zijn er verschillende meubels en plaatmaterialen gemaakt van deze grondstof.

Doel: Veenoxidatie wordt tegengegaan en dat de percelen nog kunnen worden gebruikt voor productiedoeleinden

Looptijd: doorlopend

Lees in de brochure ‘Natte teelten en veenweidevraagstuk’ over de laatste ontwikkelingen van het project Better Wetter.
Of bekijk de video: ‘Sigarenplant’ uit het Bûtefjild isoleert stationsgebouw Feanwâlden
Kijk voor meer informatie op www.betterwetter.nl

Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Kruiden tussen de Coulissen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie