Better Wetter

Binnen dit project zijn verschillende proeven gedaan met alternatieve gewassen op veengronden met een verhoogd waterpeil. Deze vinden zowel op proefpercelen in agrarisch gebied als in natuurgebieden plaats. Met dit project wordt onderzocht welke gewassen kansrijk zijn voor teelt op natte veengrond en wordt er ook gekeken naar de afzetmogelijkheden van deze gewassen. Zo wordt er gekeken naar de toepasbaarheid van lisdodde als isolatiemateriaal. Ook zijn er verschillende meubels en plaatmaterialen gemaakt van deze grondstof.

Doel: Veenoxidatie wordt tegengegaan en dat de percelen nog kunnen worden gebruikt voor productiedoeleinden

Looptijd: tot heden

Kijk voor meer informatie op www.betterwetter.nl

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Blauwe Diensten

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

   Terug naar de overzichtpagina