Leer meer over beheer coulisselandschap tijdens veldexcursies

Het eeuwenoude coulisselandschap met elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden is vrijwel intact gebleven. Boeren en particulieren onderhouden dit bijzondere landschap. Dat maakt het uniek in heel Europa. Vereniging Noardlike Fryske Wâlden organiseert in september voor iedereen die meer over het beheer van dit bijzondere landschap wil weten een aantal veldexcursies. De excursies vinden op verschillende plaatsen en in de middag of avond plaats. Per excursie staat een onderdeel van het landschap centraal. Iedereen is van harte welkom en deelname is gratis. Aanmelden is verplicht.                                                                                    

Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland geeft tijdens de veldexcursies uitleg over de juiste beheermethode van elzensingels, houtwallen, poelen en pingo’s en het belang van deze landschapselementen voor de biodiversiteit. Ook vertelt hij hoe de leden van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) met het onderhoud van het landschap een bijdrage leveren aan het in stand houden en verbeteren van de rijke biodiversiteit in het coulisselandschap.

Veldexcursies coulisselandschap

  • Dinsdag 8 september van 14.00 tot 16.00 uur over Elzensingels bij Mts. N.K. en T. de Vries-Bosma, Foarwei 48, 9294 KE Oudwoude
  • Donderdag 10 september van 19.00 tot 21.00 uur over Houtwallen bij Fam. de Jong, Malewei 1, 9261 XP Eastermar
  • Dinsdag 15 september van 19.00 tot 21.00 uur over Houtwallen bij Mts. Th.J. Wijmenga en L. Wijmenga-de Groot, Easterein 13, 9263 PA Garyp
  • Donderdag 17 september van 14.00 tot 16.00 uur over Poelen en pingo’s bij Het Hooihuis, Rykswei 4, 9288 CB Kootstertille
  • Maandag 21 september van 14.00 tot 16.00 uur over Elzensingels bij VOF Hiemstra, Doniawei 106, 9104 GP Damwâld
  • Woensdag 23 september over Elzensingels van 14.00 tot 16.00 uur bij Mts. Mulder, Kommisjewei 95, 9217 RM Nijega


Aanmelden

Iedereen is van harte welkom. Trek wel stevige schoenen aan! Deelname is gratis en aanmelden is vanwege de Coronamaatregelen verplicht. Dit kan via e-mail info@nfw.bm of telefonisch tussen 09:00 en 12:00 uur via tel. 0511 – 745200. Per excursie is er plek voor maximaal 20 deelnemers.

© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie