Vogels en Voorspoed Fryslân

Binnen het project Vogels en Voorspoed Fryslân onderzocht het Louis Bolk Instituut de meerwaarde van beweidingsmaatregelen voor bedrijfsvoering en weidevogels. Dit gebeurde in samenwerking met 18 melkveehouders van de agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, It Lege Midden, Waadrâne en Súdwestkust. Het project richtte zich op zowel boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen als boeren die dat niet doen. In het NFW-werkgebied deden vijf melkveehouders in het weidevogelmozaïek Tusken Wâld en Ie mee.

Het project is gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). Dit programma werd deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Kijk voor het eindrapport op de website van het Louis Bolk Instituut of lees de Factsheet beweiding en weidevogelbeheer.

Doel: Aantonen meerwaarde van beweidingsmaatregelen voor bedrijfsvoering en weidevogels
Doorlooptijd: 1 januari 2019 t/m 31 december 2020
Contactpersoon NFW: Evie van der Velde, themacoördinator E. evdvelde@nfw.bm

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie