Landschapsherstel gebiedsontwikkeling de Centrale As

In het landschapsherstelproject van de Centrale As heeft de provincie Fryslân de handen ineengeslagen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) en Ingenieursbureau Antea Group om te werken aan een toekomstgerichte ontwikkeling van het landschap rondom de Centrale As. Samen met landschapseigenaren en -gebruikers wordt gekeken naar de mogelijkheden van het herstellen van landschapselementen. Dit landschapsherstel bestaat uit het groot onderhoud en planten van singels, houtwallen en het herstel van poelen en pingo’s.

Voor grondeigenaren biedt dit een mooie kans om, geheel kosteloos, de landschapselementen te laten herstellen.

Inschrijven

Voor meer informatie of direct inschrijven kunt u contact opnemen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden:

• Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur: 0511-745200
• Per e-mail: info@nfw.bm

Informatie opvragen kan ook bij de Provincie Fryslân – Gebiedsontwikkeling De Centrale As via landschapdca@fryslan.frl

Kaart gebied DCA

Onderstaand de kaart met grond van grondeigenaren binnen het gebied van de gebiedsontwikkeling van De Centrale As

In 2019 heeft een aantal informatieavonden plaatsgevonden en hebben ongeveer 100 deelnemers zich gemeld. Mogelijk wordt er in 2020 nog een inschrijfronde georganiseerd.

Doel: Landschapsherstel rond de Centrale As
Doorlooptijd: t/m 2020

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie