Uitnodiging afscheid Ingrid van Huizen

Geplaatst op

Werken aan een vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap- en de natuurwaarden, dat is de missie en visie van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.
Na 7,5 jaren, hier met hart en ziel aan mee te hebben gewerkt,  neemt Ingrid van Huizen afscheid als Algemeen Secretaris van de vereniging.

Het afscheid zal  plaats vinden op:
Datum  : dinsdagavond 27 maart 2018
Tijd        : 20.00 – 22.00 uur
Plaats   : Restaurant en Partycentrum ‘De Pleats’, Schoolstraat 82, 9251 ED  Burgum

Wij nodigen u hierbij van harte uit om bij het afscheid van Ingrid van Huizen aanwezig te zijn en kennis te maken met de nieuwe Algemeen Secretaris Joke Breembroek.

Programma
19.30 uur: Inloop met koffie/thee
20.00 uur: Welkom en opening door voorzitter Albert van der Ploeg
20.05 uur: Afscheid door collega’s NFW
20.15 uur: Aard Mulders, Senior Advisor  bij het ministerie van Economische Zaken.
“Rol van NFW in het systeemdenken in Europa en toekomst van GLB/ANLB”
20.25 uur: Optreden Iris Kroes
20.35 uur: Afscheid door relaties
20.45 uur: Tom de Boer, Manager Grootzakelijk Rabobank Drachten Friesland Oost /voorzitter ONOF.
“Gebiedssamenwerking en Fjildlab”
20.55 uur: Optreden Iris Kroes
21.05 uur: Jan Brandsma, oud-bestuurslid NFW.
“Ervaringen als (bestuurs)lid NFW /rol van NFW voor leden, nu en in de toekomst”
21.15 uur: Afscheid door relaties
21.25 uur: Presentatie nieuwe Algemeen Secretaris Joke Breembroek
21.35 uur: Bedankwoordje Ingrid
21.45 uur: Afscheidswoord door Albert van der Ploeg namens bestuur NFW
22:00 uur: Afsluiting officiële programma

Wilt u aanwezig zijn bij deze gelegenheid, dan verzoeken wij u zich aan te melden via e-mail info@noardlikefryskewalden.nl o.v.v. afscheid Ingrid van Huizen, uw naam en eventuele organisatie.

We hopen u op 27 maart a. s. te mogen begroeten!

   Terug naar de overzichtpagina