Vogels en Voorspoed Fryslân

Binnen het project Vogels en Voorspoed Fryslân onderzoekt het Louis Bolk Instituut samen met 18 melkveehouders van de agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, It Lege Midden, Waadrâne en Súdwestkust de meerwaarde van beweidingsmaatregelen voor bedrijfsvoering en weidevogels. Het project richt zich op zowel boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen als boeren die dat niet doen. In het NFW-werkgebied doen vijf melkveehouders in het weidevogelmozaïek Tusken Wâld en Ie mee.

Het project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). Dit programma wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Doel: Aantonen meerwaarde van beweidingsmaatregelen voor bedrijfsvoering en weidevogels
Looptijd: 1 januari 2019 t/m 31 december 2020

Lees ook het artikel Voorbereiding tweede jaar project Vogels en Voorspoed Fryslân in volle gang