Organisatie

Het algemeen bestuur van de vereniging NFW bestaat uit vertegenwoordigers van de besturen van de 6 afdelingen die samen de NFW vormen:

  • Afdeling VALD: Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel
  • Afdeling IKG: It Kollumer Grien
  • Afdeling W&F: Wâld en Finnen
  • Afdeling Eastermar i.o.
  • Afdeling Achtkarspelen
  • Afdeling Smelne’s Singellân


Algemeen bestuur

De samenstelling van het algemeen bestuur is als volgt:

Naam Afdeling Functie Portefeuilles en nevenfuncties
Albert van der Ploeg Voorzitter Vz kernteam Fjildlab en
GLB pilot Hoe? Zo!Nevenfuncties
Vz Kollektievenberied Fryslân
Vz stichting Living Lab Fryslân
Bestuurslid LTO vakgroep schapenhouderij
Secr. Ruivereniging (ruischaap)
Bestuurslid BoerenNatuurDeeltijd veehouder in Readtsjerk
Tom de Jong IKG
Noardeast-Fryslân (vmlg. Kollum)
Penningmeester

Energie

Schapenhouder in De Westereen

Jurjen Visser SMEL
Smallingerland
n.n.t.b. Afdeling Smelne’s Singellân

Melkveehouder in de Drachtstercompagnie
Meindert Talma Achtkarspelen Bestuurslid

Lid kernteam Fjildlab

Nevenfunctie
Gemeenteraadslid Achtkarspelen (CDA)

Pluimveehouder in Twijzelerheide

Geert Broersma VALD
Dantumadiel
Bestuurslid Vz themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie
Fjildlab
GLB Pilot Hoe? Zo!Melkveehouder in Damwâld
Pieter de Vries Wâld & Finnen
Tytsjerksteradiel
Bestuurslid Vz themagroepen Weide-, akkervogels en Ganzen
Vz afdeling Wâld en FinnenMelkveehouder in Ryptsjerk
Pier Jan Boersma Eastermar i.o. Bestuurslid

Vz themagroep Communicatie

Nevenfuncties
Bestuurslid LTO afdeling Tytsjerksteradiel, Dantumadiel Bestuurslid VEL
Bestuurslid RegioMarketing Toerisme (RMT)

Melkveehouder in Eastermar

Van links naar rechts: Geert Broersma, Pieter de Vries, Albert van der Ploeg, Pier Jan Boersma, Meindert Talma, Tom de Jong, Wout van Vulpen (15 juni 2020 opgevolgd door Jurjen Visser).


Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

  • Albert van der Ploeg (voorzitter)
  • Vacature secretaris
  • Tom de Jong (penningmeester)


Bureau NFW

Een professioneel bureau in Buitenpost voert alle administratieve handelingen uit voor de leden. Door jarenlange ervaring is de NFW een netwerkorganisatie in de regio geworden. Wout van Vulpen is algemeen secretaris / directeur van het bureau.

Schouwcommissie
De schouwcommissie van de NFW bestaat uit 17 schouwers afkomstig uit de regio. De schouwers zijn afkomstig uit alle afdelingen van de vereniging en verzorgen de schouw in heel het werkgebied. Hierbij worden zij aangestuurd door het bureau NFW, waar de selectie voor de te schouwen beheereenheden jaarlijks wordt gemaakt. De Veldgids en het schouwprotocol van de NFW ligt hieraan ten grondslag. De doelstelling is om eens in de zes jaar bij alle deelnemers aan het ANLb langs te gaan voor een schouw.

Beheerregisseurs weidevogels
Binnen de Noardlike Fryske Wâlden zijn 15 weidevogelmozaïeken gelegen die ondersteund worden door 16 beheerregisseurs. Deze beheerregisseurs zijn het eerste aanspreekpunt voor de beheerders als het gaat om het weidevogelbeheer. Verder hebben de beheerregisseurs nauw contact met de lokale vogelwachten om op die manier de weidevogels zo goed mogelijk te kunnen bedienen. De beheerregisseurs worden aangestuurd vanuit het bureau NFW. Een aantal keer per jaar komen zij bij elkaar om de gang van zaken rond het weidevogelbeheer in de Noardlike Fryske Wâlden te bespreken.