Organisatie

Het algemeen bestuur van de vereniging NFW bestaat uit vertegenwoordigers van de besturen van de 6 afdelingen die samen de NFW vormen:

  • Afdeling VALD: Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel
  • Afdeling IKG: It Kollumer Grien
  • Afdeling W&F: Wâld en Finnen
  • Afdeling Eastermar i.o.
  • Afdeling Achtkarspelen
  • Afdeling Smelne’s Singellân


Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

  • Albert van der Ploeg (voorzitter)
  • Pier Jan Boersma (secretaris)
  • Tom de Jong (penningmeester)


Bureau NFW

Een professioneel bureau in Buitenpost voert alle administratieve handelingen uit voor de leden. Door jarenlange ervaring is de NFW een netwerkorganisatie in de regio geworden. Wout van Vulpen is algemeen secretaris / directeur van het bureau.

Schouwcommissie
De schouwcommissie van de NFW bestaat uit 17 schouwers afkomstig uit de regio. De schouwers zijn afkomstig uit alle afdelingen van de vereniging en verzorgen de schouw in heel het werkgebied. Hierbij worden zij aangestuurd door het bureau NFW, waar de selectie voor de te schouwen beheereenheden jaarlijks wordt gemaakt. De Veldgids en het schouwprotocol van de NFW ligt hieraan ten grondslag. De doelstelling is om eens in de zes jaar bij alle deelnemers aan het ANLb langs te gaan voor een schouw.

Beheerregisseurs weidevogels
Binnen de Noardlike Fryske Wâlden zijn 15 weidevogelmozaïeken gelegen die ondersteund worden door 16 beheerregisseurs. Deze beheerregisseurs zijn het eerste aanspreekpunt voor de beheerders als het gaat om het weidevogelbeheer. Verder hebben de beheerregisseurs nauw contact met de lokale vogelwachten om op die manier de weidevogels zo goed mogelijk te kunnen bedienen. De beheerregisseurs worden aangestuurd vanuit het bureau NFW. Een aantal keer per jaar komen zij bij elkaar om de gang van zaken rond het weidevogelbeheer in de Noardlike Fryske Wâlden te bespreken.

Algemeen bestuur

Albert van der Ploeg
Voorzitter

Vz kernteam GLB pilot Hoe? Zo!
Vz Kollektievenberied Fryslân
Vz stichting Living Lab Fryslân
Vz stichting Fjildlab
Bestuurslid LTO vakgroep schapenhouderij
Secr. Ruivereniging (ruischaap)
Bestuurslid BoerenNatuurDeeltijd veehouder in Readtsjerk

Jurjen Visser
Bestuurslid

Vz themagroep Natuur & Landschap
Smelne’s Singellân
Melkveehouder in Drachtstercompagnie
Afdeling SMEL Smallingerland

Pier Jan Boersma
Secretaris

Vz themagroep Communicatie
Bestuurslid LTO afdeling Tytsjerksteradiel, Dantumadiel Bestuurslid VEL
Bestuurslid RegioMarketing Toerisme (RMT)
Melkveehouder in Eastermar

Geert Broersma
Vice voorzitter

Vz themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie
Fjildlab
GLB Pilot Hoe? Zo!
Melkveehouder in Damwâld
Afdeling VALD Dantumadiel

Pieter de Vries
Bestuurslid

Vz themagroepen Weide-, akkervogels en Ganzen
Vz afdeling Wâld en Finnen
Melkveehouder in Ryptsjerk
Afdeling Wâld & Finnen Tytsjerksteradiel

Marieke Jelsma
Bestuurslid

projectmedewerker/praktijkdocent
op Hogeschool van Hall Larenstein
Melkveehoudster in Twijzel
Afdeling Achtkarspelen

Tom de Jong
Penningmeester

Energie
Schapenhouder in De Westereen
Afdeling IKG Noardeast-Fryslân (vmlg. Kollum)