De organisatie

Het algemeen bestuur van de vereniging NFW bestaat uit vertegenwoordigers van de besturen van de 6 afdelingen die samen de NFW vormen:

  • Afdeling VALD: Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel
  • Afdeling IKG: It Kollumer Grien
  • Afdeling W&F: Wâld en Finnen
  • Afdeling Eastermar i.o.
  • Afdeling Achtkarspelen
  • Afdeling Smelne’s Singellân


Algemeen bestuur

De samenstelling van het algemeen bestuur is als volgt:

Naam Afdeling Functie
Albert van der Ploeg VALD voorzitter
Tom de Jong IKG penningmeester
Wout van Vulpen SMEL secretaris
Meindert Talma Achtkarspelen lid
Geert Broersma VALD lid
Pieter de Vries W&F lid
Pier Jan Boersma Eastermar i.o. lid

Van links naar rechts: Geert Broersma, Pieter de Vries, Albert van der Ploeg, Pier Jan Boersma, Meindert Talma, Tom de Jong, Wout van Vulpen.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

  • Albert van der Ploeg (voorzitter)
  • Wout van Vulpen (secretaris)
  • Tom de Jong (penningmeester)

 

Bureau NFW
Een professioneel bureau in Buitenpost voert alle administratieve handelingen uit voor de leden. Door jarenlange ervaring is de NFW een netwerkorganisatie in de regio geworden.

Schouwcommissie
De schouwcommissie van de NFW bestaat uit 12 schouwers afkomstig uit de regio. De schouwers zijn afkomstig uit alle afdelingen van de vereniging en verzorgen de schouw binnen hun eigen afdeling. Hierbij worden zij aangestuurd door het bureau NFW, waar de selectie voor de te schouwen beheereenheden jaarlijks wordt gemaakt. De Veldgids en het schouwprotocol van de NFW ligt hieraan ten grondslag. De doelstelling is om eens in de zes jaar bij alle deelnemers aan het ANLb langs te gaan voor een schouw.

Beheerregisseurs weidevogels
Binnen de Noardlike Fryske Wâlden zijn 15 weidevogelmozaïeken gelegen die ondersteund worden door 16 beheerregisseurs. Deze beheerregisseurs zijn het eerste aanspreekpunt voor de beheerders als het gaat om het weidevogelbeheer. Verder hebben de beheerregisseurs nauw contact met de lokale vogelwachten om op die manier de weidevogels zo goed mogelijk te kunnen bedienen. De beheerregisseurs worden aangestuurd vanuit het bureau NFW. Een aantal keer per jaar komen zij bij elkaar om de gang van zaken rond het weidevogelbeheer in de Noardlike Fryske Wâlden te bespreken.

Beheerregisseurs landschap
De beheerregisseurs landschap van de NFW zorgen ervoor dat wanneer er nieuwe landschapselementen worden toegevoegd aan het ANLb, de betreffende landschapselementen voldoen aan de voorwaarden. Hiervoor gaan zij het land in en beoordelen zij de landschapselementen. Om de beheerregisseurs goed voorbereid op pad te laten gaan, zijn zij door Landschapsbeheer Friesland voorzien van alle belangrijke theoretische en praktische kennis. De beheerregisseurs worden incidenteel ingezet voor het beoordelen van landschapselementen.

Beheerregisseur natte dooradering
De beheerregisseur natte dooradering beoordeelt de kwaliteit van het uitgevoerde beheer in de natte dooradering.