Verhaal uit de Noardlike Fryske Wâlden (1): Een veelbewogen broedseizoen

Geplaatst op maandag 15 juli 2019

Sommige leden van onze vereniging werken in het broedseizoen bijna dag en nacht om de ideale omstandigheden te creëren om eieren uit te laten komen en de kuikens veilig groot te laten worden.

Hessel Boersma van een schaaphouderij in het Bûtenfjild bij Feanwâlden is zo’n lid. Hij kijkt terug op het broedseizoen. Dat het ondanks alle inspanningen niet eenvoudig is om ervoor te zorgen dat de kuikens groot worden, blijkt wel uit zijn verhaal.

Hessel Boersma: “In één nacht zijn er uit drie nestjes 10 kievitseieren verdwenen. Ook de koude en regenachtige nachten zorgden ervoor dat van de hele vroege legsels het laatste ei niet is uitgekomen. Maar gelukkig zijn er toch veel vogels groot geworden. De groepen met kieviten zijn erg groot. Ze maken zich alweer klaar voor de trek. De jonge kieviten die tegen het vliegen aan zaten waren in heel goede conditie. Zij hebben het heel goed gehad dit jaar.

Wat ik zelf heel mooi vond was dat de paartjes met jongen door het hele gebied rondom onze plasdras (onder water gezet land) wegtrokken, ook naar de buren. Bij dreiging van bijvoorbeeld grote (roof) vogels (alarmeringen) gingen ze wel weer wel gezamenlijk omhoog en vochten ze als leeuwen, prachtig!

De 6 scholeksterjongen zijn allemaal vliegvlug geworden. Wat een nazorger van de vogelwacht opviel was dat de kievitseieren bij ons een slag groter waren dan elders. Ook de jonge kuikens waren een tikje groter. Dit komt waarschijnlijk door het grote voedselaanbod. We doen er hier alles aan om, wat wij noemen, een hoog bodemleven te creëren door het moment van bemesten en ook de manier van bemesten goed te bepalen. Dit begint eind juni al. Een plasdras is niet dom alleen een greppel vol water zetten, maar een pens vol werk als je het goed doet. De buizerds en kiekendieven hebben gelukkig weinig kuikens gepakt. De kuikens waren eerder uit het ei dan dat de roofvogels die nodig hadden voor hun jongen en daarnaast is het een goed muizenjaar. We konden deze winter heel goed zien dat het laat bemesten met stalmest (bokashi) zijn vruchten afwerpt. Op die percelen zagen we heel de winter vogels naar voedsel zoeken. Op de percelen waar drijfmest wordt gebruikt, was het maar doods.”

Fotografie: Hessel Boersma

   Naar nieuwsoverzicht