Overleg over weidevogels en predatie.

Geplaatst op dinsdag 06 oktober 2020


Op donderdag 1 oktober hebben Frans Kloosterman van de Bond Friese VogelWachten, Wigle Sinnema , Hans Kroodsma en Albert van der Ploeg namens de collectieven, Siebren Siebenga van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en Jan Teade Kooistra namens de landbouworganisatie LTO overlegd met de gedeputeerden Klaas Fokkinga en Douwe Hoogland.

Het huidige rendement van het weidevogelbeheer is negatief. Positieve effecten van beheer worden op grote schaal teniet gedaan door predatie van nesten en kuikens. Zonder ingrijpen in populaties van predatoren is herstel niet mogelijk. Er is geen tijd meer om te wachten tot het leefmilieu van alle boerenland weer optimaal is voor weidevogels. Om dit mogelijk te maken moet het provinciebestuur de ruimte in de regels van de Wet Natuurbescherming opzoeken.

Iedereen (h)erkende dat 2020 het een dramatisch jaar is geworden voor de weidevogels. Eind oktober komt het weidevogelbericht uit met de resultaten van de agrarische gebieden en natuurgebieden met het overzicht van alle telgegevens die  in het weidevogelrapport en predatierapport staan.

Om het leefgebied van de weidevogels op orde te krijgen zijn veel grotere aaneengesloten gebieden nodig. Hiervoor zijn extra middelen nodig. De ruimte in de regels van de wet natuurbescherming moet opgezocht worden. Er kan veel meer met ontheffingen gewerkt worden. Provinciale Staten kunnen vrijstellingen verlenen om soorten te bejagen die niet in hun bestaan bedreigd worden. Monitoring en betrouwbaarheid van gegevens zijn hierbij van groot belang. De FBE (Faunabeheer Eenheid) is graag bereid om een opzet te maken voor het predatie hoofdstuk in het faunabeheerplan. Een goed idee volgens de gedeputeerden.

De provincie is verantwoordelijk voor het gehele weidevogelbeheer en de uitvoering is belegd bij de boeren, collectieven , BFVW, natuurorganisaties en de jagers. De jagers hebben de capaciteit om het predatiebeheer op orde te krijgen. Andere vormen van predatiebeheer zoals  het wegvangen van predatoren zijn op grote schaal nodig. Een reeële vergoeding hiervoor moet bespreekbaar zijn.

De vogelwachters en nazorgers in het veld beginnen elk voorjaar weer met goede moed, maar gaandeweg dit jaar is de motivatie naar een nieuw dieptepunt gezakt. Willen we een beroep kunnen blijven doen op de vele vrijwilligers dan moet er volgend jaar eerder en sneller ingegrepen kunnen worden.

Tenslotte is het het diepe besef dat de problematiek gezamenlijk opgepakt moet worden. Boeren en natuurorganisaties samen met burgers en de bestuurders.

Tijdens de bijeenkomst is het BFVW-rapport “cijfers predatieverlies” en ook het KNJV-rapport van Knol&Venema “Vermindering van predatiedruk bij weidevogels “ aan de beide gedeputeerden overhandigd. De vier organisaties vonden goed gehoor bij de gedeputeerden die zich er beide heel goed van bewust zijn dat het voortbestaan van onze weidevogels aan een zijden draadje hangt. Ook vereniging Noardlike Fryske Wâlden herkent het probleem met de weidevogels, we moeten samen optrekken om de weidevogels te helpen.

Foto: Marcel van Kammen


   Naar nieuwsoverzichtSjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...

Wethouder Soepboer en kinderburgemeester openen 15e editie educatieproject

“Het is belangrijk om je niet alleen vandaag bewust te zijn van het bijzondere landschap waarin we ons bevinden.” Met...

‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’ zoekt verhalen!

Het project 'De Wâlden op de kaart troch kultuer' zoekt verhalen! Het project De komende drie jaar wil het project...

Wat moai! activiteiten van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij Brommels!

In het laatste weekend van augustus is het weer zover, Brommels! Het Wâldpyk bramenfestijn is dit jaar op 26 en...

Vacature coördinator Particulier Natuurbeheer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar een coördinator Particulier Natuurbeheer. Als coördinator particulier natuurbeheer ben jij de centrale...

Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien....

Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte...

Bronboom als symbool voor natuur op boerenerf

Alle 40 collectieven in Nederland hebben dit jaar een een bronboom aangeboden gekregen via BoerenNatuur. Een bronboom (winterlinde) is een...

Nachtvlinder excursie NFW

De belangrijkste taak van onze leden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. Samen zetten...

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...

De Swaddekuier en genieten van de natuur

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de dupe...

Geslaagde opening natuurkijkhut

De natuur bekijken vanuit het mooiste perspectief. Dat kan vanaf nu in de verplaatsbare natuurkijkhut. In Driezum vond, bij een...

Leidraad gebiedsoffertes

Drie agrarische collectieven in Noord-Nederland: vereniging de Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen en de betrokken overheden...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in cijfers

De eerste ANLb periode is afgerond, van 2016 tot 2022, is in Nederland door 11.000 boeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

Kalender Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 april werd niet alleen het Jaarverslag 2022 uitgedeeld. Onze leden ontvingen deze avond ook...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie