Ontwikkelingen project Meer uit Mest, Minder CO2

Geplaatst op dinsdag 19 oktober 2021

Congres Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
12-10-2021

Op dinsdag 12 oktober heeft het Congres Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid plaatsgevonden in het Ecomunitypark in Oosterwolde. Het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de bodem als basis stonden hierbij centraal. Verschillende sprekers hebben op deze dag vertelt over de veranderingen die in het GLB gaan plaatsvinden, er zijn bodembeleefsessies georganiseerd en via verschillende workshops kon informatie worden verkregen over de projecten die momenteel actief zijn op dit gebied. Een van de workshops ging over “Bemesten met bokashi, compost of digestaat. Wat doet dat voor je bodem?”. Vereniging NFW mocht deze workshop voorzitten en is ook bij deze projecten/trajecten betrokken. De sessie is onderaan de pagina terug te zien. Ook andere workshops en toelichtingen over de veranderingen in het GLB zijn terug te zien, bekijk daarvoor het overzicht.

Excursie Monovergister Mts. Heida, Hoornsterzwaag
13-10-2021

Op woensdag 13 oktober waren we, samen met enkele boeren en studenten van Van Hall Larenstein, te gast bij Maatschap Heida in Hoornsterzwaag. Vanuit het project Meer uit Mest, Minder CO2 is, zoals u hierboven leest, op het Congres Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een toelichting gegeven over monovergisting en digestaat. Het leek ons interessant om te kijken bij een monovergister in de praktijk en danken Mts. Heida voor de gastvrijheid en de toelichting op het bedrijf. Hieronder volgt een korte samenvatting over het bedrijfsbezoek:

Mts. Heida is sinds 2018 bezig met het produceren van groen gas door middel van monovergisting. Monovergisting houdt in dat er mest van koeien op stal wordt opgevangen en vergist, waarbij gas vrijkomt. Dit gas kan worden opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit en daardoor gebruikt worden door huishoudens. De methaan die vrijkomt uit mest word daardoor verbrand. De maatschap is hiermee begonnen vanuit het Jumpstart programma en was in Nederland een van de eerste bedrijven die hiermee aan de slag ging. Naast de productie van groen gas uit mest wordt er ook stroom geproduceerd via zonnepanelen op de staldaken.

Het bedrijf heeft 450 stuks melkvee en 150 stuks jongvee op een kleine 200 hectare. Het groene gas wordt na zuivering op het aardgasnet geleverd en kan daardoor groen gas voor ongeveer 150 huishoudens leveren. De vergister wordt verwamd d.m.v. een luchtwarmtepomp die mede door de zonnepanelen op het bedrijf energie om kan zetten in warmte. Digestaat, de na vergisting resterende meststof uit de vergister, wordt door een mestscheider omgevormd in een dikke en een dunne fractie. De dikke fractie wordt gemengd met vlas om het vervolgens te gebruiken als boxenstrooisel op het eigen bedrijf. Het boxenstrooisel gaat vervolgens weer de vergister in. Dunne fractie en ook ongescheiden digestaat wordt voor een groot deel op het eigen bedrijf gebruikt als bemesting, overtollig digestaat word extern afgevoerd naar collega melkveehouders of de akkerbouw.

Daarnaast was er een interessante toelichting van de Provincie, die samen met gemeenten in Friesland kijken naar een invulling van de energietransitie. In de warmtetransitie van Friesland word gevraagd naar groen gas, de opwekking hiervan is op dit moment nog beperkt. De Provincie heeft de mogelijkheden voor groen gasgebruik in Friesland laten berekenen door middel van verschillende toekomstscenario’s. Bij mono-vergisting van de huidige beschikbare mest in Friesland kan er voor 26% van de gebouwde omgeving warmte in de vorm van groen gas worden voorzien in 2030. Als er meer technische- en juridische mogelijkheden komen om ook lokale biogrondstoffen om te zetten tot groen gas, kan dit percentage stijgen naar 47%. Bij hybride verwarming; een combinatie van een kleine warmtepomp voor de warmtevraag en een kleine CV-ketel op groen gas bij een piekvraag, kunnen deze percentages verdubbelen.

Lees meer over het project Meer uit Mest, Minder CO2

   Naar nieuwsoverzicht