NVWA-controles

Geplaatst op woensdag 04 mei 2022

Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren contact met u opnemen over zijn of haar bezoek. Zij zijn dat echter niet verplicht en hoeven zich alleen vooraf te melden bij het collectief. Mocht u in de gelegenheid zijn om met de controleur mee het veld in te gaan dan raden wij dit aan. Mocht het zo zijn dat u van mening verschilt met de NVWA-controleur neem dan contact met ons op. De NVWA koppelt afkeuringen altijd terug aan NFW. Wij kunnen eventuele knelpunten vanuit de beheerderskant dan ook met hen bespreken.

Controle weidevogelbeheer
Er wordt momenteel veel gecontroleerd door de NVWA in het weidevogelbeheer. Uit de terugkoppeling van de NVWA blijkt dat er regelmatig geconstateerd wordt dat de rustperiode is overtreden. In sommige gevallen is dat gebeurd door externe factoren (taxateur ganzenschade, Wetterskip) of omdat het nodig was het perceel te betreden om bijvoorbeeld een plasdraspomp te controleren. Hier houdt de NVWA geen rekening mee. Zodra wij van de NVWA een terugkoppeling krijgen over een verstoorde rustperiode dan nemen we contact op met de beheerder en beheerregisseur om na te gaan wat de oorzaak van verstoring is geweest. Eventueel komt de schouwcommissie nog langs om de situatie in het veld te bekijken. De NFW maakt uiteindelijk de afweging of een korting op de beheervergoeding moet worden doorberekend.

Bij vragen kunt u contact opnemen met kantoor NFW via info@noardlikefryskewalden.nl of tussen 09:00 en 12:00 uur via tel. 0511 – 745200.

   Naar nieuwsoverzicht