Gekraagde roodstaart weer terug in de Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op woensdag 20 april 2022

Na de overwintering in de Sahel in Afrika is de gekraagde roodstaart, het boerenlandvogeltje dat ook wel de keninginne fan ‘e Wâlden wordt genoemd, weer terug in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Deze soort strijkt ieder jaar voor een paar maanden in de houtwallen en elzensingels neer om te broeden. De leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden zorgen met de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) voor het behoud van deze landschapselementen.

Onderzoekers van bureau Altenburg en Wymenga en Landschapsbeheer Friesland tellen de komende weken de vogelsoorten om te zien wat het effect van dit beheer is. Zij gaan op pad om alle broedvogels in 70 elzensingels en houtwallen in het gebied tussen Dokkum en Drachten over een lengte van 300 meter te tellen. Dit gebeurt in vijf rondes in de periode april tot en met juni. De onderzoekers letten dan vooral op zingende en alarmerende vogels wat wijst op een territorium of een nest.

De keninginne fan ‘e Wâlden
De onderzoekers controleren in de houtwallen van Eastermar en Surhuisterveen ook de nestkasten voor de gekraagde roodstaart om te zien hoeveel jonge vogels er zijn. Hiervoor volgen de onderzoekers de aankomst van de roodstaarten uit Afrika op de voet en bepalen waar ze zich gaan vestigen. Als daar nog geen nestkast hangt, hangen ze er een op. De weken voor aankomst plakken ze ook kasten af om te voorkomen dat ze al bezet raken door mezen. Zo proberen ze zoveel mogelijk gekraagde roodstaarten te verleiden om in de kasten te gaan broeden.

Onderzoekers in het veld
Het kan dus zijn dat grondeigenaren de komende periode mensen in het veld aantreffen die bezig zijn met dit onderzoek. Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden op tel. 0511 – 745200 (tussen 9 en 12 uur).

 

   Naar nieuwsoverzicht