Brede interesse voor landschapsexcursies

Geplaatst op donderdag 13 september 2018

De veldexcursies over biodiversiteit in het coulisselandschap, georganiseerd door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, trekt veel belangstellenden. Dat bleek de afgelopen dagen. Er is niet alleen interesse vanuit de landbouw, maar ook inwoners uit de regio zijn het veld ingegaan onder leiding van een deskundige. Volgende week zijn er nog drie landschapsexcursies in Kootstertille, Wâlterswâld en Drachtstercompagnie.

De landschapsexcursies spitsen zich toe op de biodiversiteit in het coulisselandschap en hoe de verscheidenheid aan planten en dieren kan worden gemeten. Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland legt tijdens de veldexcursies uit hoe belangrijk de variatie in flora en fauna in het gebied met elzensingels, houtwallen en pingo’s is voor het evenwicht in de natuur. Ook vertelt hij hoe het landschapsonderhoud door de leden van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) kan bijdragen aan het in stand houden en verder verbeteren van de rijke biodiversiteit in het coulisselandschap.

Belangstellenden
De NFW organiseert de excursies voor de boerenleden, maar ook andere belangstellenden mogen mee de weilanden in. Aan de drie landschapsexcursies die deze week zijn gehouden in Kollumerzwaag, Burgum en Eastermar, namen ook geïnteresseerde inwoners, gemeenteambtenaren en rayonbeheerders van Wetterskip Fryslân deel.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden voor de excursies die volgende week plaatsvinden: op woensdag 19 september van 19.30-22.00 uur bij maatschap C. en C. de Vries, Kooilaan 10 in Wâlterswâld en donderdag 20 september van 13.30-16.00 uur bij maatschap Visser-Bakker, Fallaetswei 15 in Drachtstercompagnie. Aanmelding kan via e-mail info@noardlikefryskewalden.nl of ‘s ochtends telefonisch: 0511 – 745200.

   Naar nieuwsoverzicht