Boeren gezocht voor koolstofvastlegging bodem

Geplaatst op maandag 05 september 2022

Friese en Overijsselse melkveehouders gaan koolstof vastleggen in hun grasland door het niet meer te ploegen, scheuren of bespuiten. De koolstof wordt vervolgens via CO2-certificaten verkocht.

Voor gemotiveerde melkveehouders die stappen willen zetten naar een duurzamer bodembeheer zijn nog plekken beschikbaar. De boeren gaan meedraaien in het project ‘Blijvend grasland’. Het project ontvangt ruim 180.000 euro aan Sabe-subsidie. Sabe staat voor Samen leren in projecten over duurzame landbouw.

Het initiatief komt van de Friese Milieu Federatie in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Living Lab Fryslân. Boeren die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden via jpilat@nfw.frl.

In lijn met GLB
Het is de bedoeling dat ‘Blijvend Grasland’ bijdraagt aan de biodiversiteit, een gezondere bodem en het verminderen van het CO2-gehalte in de atmosfeer door het vastleggen van CO2 in de bodem. Deze ecosysteemdienst ligt in lijn met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 wordt ingevoerd.

Voor koolstofvastlegging in grasland is in 2021 een methodiek vastgesteld door de onafhankelijke autoriteit Stichting de Nationale Koolstofmarkt. Wordt de methode goed toegepast, dan leidt dat tot uitgifte van verhandelbare CO2-certificaten. In dit project gaan de boeren hier samen mee aan de slag.

Lees meer over dit project op de projectenpagina.

   Naar nieuwsoverzicht